Renovering av avloppsledning i Skäggetorp/Tornby

Från och med den 25 oktober till och med vecka 49 ska vi på Tekniska verken renovera en sträcka av Linköpings avloppsledningsnät i området mellan Skäggetorp och Tornby. För att minska påverkan på omgivningen och för att kunna utföra arbetet så effektivt möjligt, kommer avloppsledningen att renoveras med en schaktfri metod. Det innebär att avloppsvattnet som vanligtvis rinner i ledningen under marken kommer förbiledas genom en ledning ovan jord under renoveringsperioden.

I samband med arbetet kommer en tillfällig ledning byggas och kommer ligga på marken cirka 500 meter från Skäggetorp till Tornby. Ledningen kommer passera både cykelbanor och vägar. Cykelvägarna kommer antingen att stängas av, eller så kommer cykelvägen att passera ledningen med hjälp av tillfälliga ramper.

Skyltning kommer visa hur man tar sig fram under arbetets tid. Ledningen kommer även passera bilvägarna Nygårdsvägen och Bergsvägen. För att möjliggöra detta utan att stänga av biltrafiken kommer portaler byggas där ledningen förankras på portalerna och leds över körvägarna. Det går inte helt att undvika inskränkningar i trafikmiljön, utan tillfälliga övergångsställen och begränsad framkomlighet på Bergsvägen. Även pumpar kommer placeras inne i området för att pumpa avloppsvattnet genom ledningen under några veckor. Dessa kan låta lite under tiden.

- Vi utformar arbetet med att renovera avloppsledningen på ett sådant sätt att störningarna för medborgarna är så små som möjligt, samtidigt som vi kan vara så snabba som möjligt. Vi hoppas att Linköpingsborna och andra förbipasserande ska ha överseende med de störningar som uppstår under de kommande sex veckorna, säger Peter Wimble, som är affärsenhetschef för ledningsnät på Tekniska verken i Linköping.

Arbetet utförs tillsammans med entreprenören Aarsleff.

För mer information

Kontakta gärna Peter Wimble, Affärsenhetschef Ledningsnät Vatten och avlopp
Telefon: 013-20 95 23
E-post: peter.wimble@tekniskaverken.se

Hjälpte denna information dig? Nej