Grävning på Nya Tanneforsvägen

Nya hus byggs vid gamla brandstationen, mellan Gamla Tanneforsvägen och Stångån. Från och med måndagen den 26 november börjar vi därför att lägga vatten- och avloppsledningar i Brandmannagatan. Medan vi arbetar är cykelvägen avstängd mellan Drottningbron och Stångebro. Du som cyklar får istället ta vägen via Nya Tannerforsvägen eller Drottninggatan. Promenadstråket längs Stångån är fortfarande öppet för gångare.

Vi räknar med att vara färdiga med vårt arbete i februari.

Hjälpte denna information dig? Nej