Grävarbete på Drottninggatan och Elsa Brändströms gata

Vi förbättrar ledningarna för dricksvatten och fjärrvärme på Elsa Brändströms gata och Drottninggatan. Vi förstår att den här typen av arbeten både är påfrestande i vardagen och medför stora konsekvenser för verksamheter i närområdet. Även om vi inte kan undvika att genomföra själva arbetet är målet alltid att vi ska vara så snabba och effektiva vi kan för att påverkan ska bli så liten som möjligt.

Så ser tidplanen ut

Grävarbetet på Elsa Brändströms gata startade i mitten på februari och vi räknar med att vara klara i september. På Drottninggatan startade vi en månad senare och räknar med att vara klara i mitten av juni.

Därför gräver vi

Fjärrvärmeledningarna på Elsa Brändströms gata behöver förbättras för att kunna leverera till nya stadsdelar som byggs. Detsamma gäller på Drottninggatan, där vi också stärker upp dricksvattenledningarna som är från 1910-talet. Syftet är att säkra den framtida leveransen och minska risken för driftstörningar.

Framkomligheten påverkas

Framkomligheten på Elsa Brändströms gata och nedre delen av Djurgårdsgatan är begränsad, men all trafik kan passera. Drottninggatan är avstängd för passerande motortrafik, men gångtrafikanter och cyklister kan passera.

Få svar på fler frågor kring grävarbetet →

Nyhetsbrev - vad händer just nu?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du kontinuerliga uppdateringar om arbetet.

Hjälpte denna information dig? Nej