Ny damm för vattenrening vid Gillbergagatan

Vi bygger en ny damm för vattenrening vid Gillbergagatan i Tornby, i Linköping. På platsen finns idag en anläggning från 2001 som renar vattnet från Tornby industriområde och mynnar ut i Stångån. Anläggningen är i dåligt skick. Den nya dammen kommer att ha fyra gånger så stor volym och få en betydligt bättre funktion, genom sedimentering och oljeavskiljning.

För oss är det viktigt att kunna rena dagvatten på ett effektivt sätt, eftersom det har en positiv inverkan på vår närmiljö. Om föroreningar från regn och snösmältning hamnar i våra sjöar och vattendrag så har det negativ påverkan på de organismer som lever i och runt vårt vatten. Därför är vi väldigt glada att Naturvårdsverket har beviljat bidrag till projektet. Naturvårdsverkets bidrag på 936 000 kronor utgör 45 % av den totala kostnaden, resten av summan betalas av Tekniska verken.

Dammen kommer att anläggas under 2019.

Hjälpte denna information dig? Nej