Grävning för vatten och avlopp över Ekängsvägen

I Ekängen Stensätter bygger Linköpings kommun nya gator och vi på Tekniska verken bygger ut ledningsnätet för vatten och avlopp.

Vi gräver över Ekängsvägen, länsväg 1057 i höjd med Alelundsvägen mellan tisdagen den 23 april och torsdagen den 25 april. Detta gör vi för att lägga nya vatten- och avloppsledningar. Under grävarbetet håller vi ett körfält öppet i taget, så att du alltid kommer förbi. Vi ställer upp trafikljus som styr trafikflödet.

Det kan uppstå köer vid trafikljusen när det är mycket trafik. Om du har möjlighet att ta en annan väg så rekommenderar vi att du gör det.

Du kan läsa mer om Linköpings kommuns arbete i Ekängen på deras hemsida. Linköpings kommuns hemsida.

Karta över grävningen

Hjälpte denna information dig? Nej