Grävarbete på Djurgårdsgatan

Vi förbättrar elnätet i Djurgårdsgatan

Tekniska verken planerar att förnya delar av elnätet i Djurgårdsgatan samt några kringliggande gator. Arbetet gör vi för att minska risken för framtida driftstörningar.

Arbetet pågår november 2020-januari 2021

Vi planerar att påbörja arbetet i slutet av november och vi räknar med att arbetet håller på till och med januari 2021. Under den perioden kommer vi att byta ut en transformatorstation och flera kabelskåp, samt lägga ner nya elledningar för låg- och högspänning och byta ut kabeln till gatubelysningen. Vi samordnar även arbetet med Utsikt Bredband, som lägger ner rör för att dra fiberkabel.

De orangea linjerna visar var vi gräver


Arbetet kan påverka framkomligheten

Under arbetets gång kommer arbetsmaskiner att finnas på plats, vilket kan göra att det i perioder blir trångt för annan trafik att ta sig fram.

Elen stängs av i kortare perioder

Vi kommer också att behöva stänga av elen när vi kopplar in de nya skåpen. De boende kommer att få information om detta i förväg. Vi kommer självklart att försöka arbeta för att det ska bli så få störningar som möjligt, men ber om förståelse för att vissa störningar är oundvikliga.

Hjälpte denna information dig? Nej