Ny fjärrvärmeledning i Djurgårdsgatan

Mellan 16 september - 6 oktober byter vi fjärrvärmeledningar i Djurgårdsgatan. Sträckan som berörs är mellan Lasarettsgatan och Garnisonsvägen. Under arbetet kommer det att vara mycket begränsad framkomlighet för trafik längs sträckan.  

Fjärrvärmeledningarna i gatan är från 1960-talet. Ledningarna är gamla och behöver bytas. De nya rören som grävs ner har ny teknik och en beräknad livslängd på 100 år. 

Mycket begränsad framkomlighet

Under arbetets gång kommer endast ett körfält att vara öppet. Trafiken regleras med tillfälliga trafikljus. Välj om möjligt annan väg. Alternativa vägar till sjukhuset finns utmärkta på platsen. Behöver du ändå åka förbi arbetsområdet, tänk på våra kollegor och visa hänsyn i trafiken. Håll låg hastighet!

Även gång- och cykeltrafik påverkas av avstängningarna. 

Den blå linjen visar vilket område som påverkas.

Från Kaserngatan går det endast att svänga höger upp mot Coop/Garnisonen. Åkande på Djurgårdsgatan i riktning från stan kan endast svänga höger in på Kaserngatan, ej fortsätta rakt fram på Djurgårdsgatan. Åkande i från Garnisonen kan endast köra rakt ner på Djurgårdsgatan, ej svänga vänster in på Kaserngatan. Bilar från anslutande småvägar, följ skyltning på plats.

Arbetstider

De ordinarie arbetstiderna kommer att vara mellan 06.30 och 16.00 men det kan förekomma att vi måste arbeta kvällar eller nätter. Vi försöker alltid skriva här på webben när vi behöver genomföra nattarbete.

Kontakta oss vid frågor

Projektledare, Lars Jigered: 013-20 92 79
Driftcentral: 013- 20 80 20

Hjälpte denna information dig? Nej