Djurgårdsgatan och Trädgårdsföreningen

Stångåstaden kommer att bygga fastigheter på grönytan intill Djurgårdsgatan, i höjd med Stolplyckan, med start tidigast 2023. För att förbereda inför det kommer Tekniska verken och Linköpings kommun att utföra en hel del arbeten, som sker i etapper fram till 2023.

Tekniska verken kommer att lägga nya ledningar för vatten, avlopp, el, fjärrvärme och bredband samt sätta upp belysning vid de nya fastigheterna. Vi kommer även att anlägga ett nytt dagvattenmagasin under jord i Trädgårdsföreningen. Ett dagvattenmagasin samlar upp vatten från regn och snö, så kallat dagvatten, och hjälper till att undvika översvämningar vid till exempel skyfall.

Läs om tidplan, avstängningar med mera hos Linköpings kommun.

Hjälpte denna information dig? Nej