Grävarbeten i Linköping

Här kan du se mer information om de större grävningarna vi genomför. Du kan även se Linköpings kommuns vägarbetskarta med alla aktuella grävningar som genomförs i Linköping.

Pågående arbeten visas som ett vägarbetsmärke i färg och kommande vägarbeten som ett grått vägarbetsmärke. Ett vägarbete är ett arbete som sker på eller invid en väg, det inkluderar även gång och cykelbanor.