Grävarbeten i Linköping

Här hittar du information om våra större grävarbeten. Några av våra längre projekt har en egen sida där du kan följa arbetet.

Se planerade och pågående grävarbeten i Linköpings kommun

Du kan även se Linköpings kommuns vägarbetskarta med alla aktuella grävningar som genomförs i Linköping. Pågående arbeten visas som ett vägarbetsmärke i färg och kommande vägarbeten som ett grått vägarbetsmärke. Ett vägarbete är ett arbete som sker på eller invid en väg, det inkluderar även gång och cykelbanor.