Detta gör Tekniska verken under coronapandemin

För att säkra leveranser av samhällskritiska tjänster har Tekniska verken vidtagit en rad försiktighetsåtgärder för att förhindra smittspridning av coronaviruset. Viktigast är de anställdas hälsa, inte minst för att kunna trygga leveranser av vatten, el, fjärrvärme, fjärrkyla, bredband, biogas och sophämtning.

Riktlinjer för personalen

Sedan den 13 mars har Tekniska verken-koncernen varit i stabsläge för att säkra de samhällskritiska verksamheterna. En rad försiktighetsåtgärder har vidtagits för att i takt med att pandemin växt i styrka, skydda nyckelfunktioner i verksamheten.

Vi tog coronapandemin på största allvar i ett tidigt skede eftersom vi har samhällskritisk verksamhet. Det är av största vikt att vi kan leverera exempelvis vatten, el och värme till våra kunder dygnet runt, därför måste nyckelpersoner skyddas extra mycket. Vi har framförallt fokuserat på medarbetare som jobbar på driftcentralen för eldistribution och i kontrollrummen vid kraftvärmeverken och vattenverken, där vi har hittat lösningar för de olika arbetslagen. Det handlar exempelvis om att äta vid olika bord och vid olika tider, använda olika toaletter, sprita av allmänna utrymmen som konferensrum, bilar, kök, toaletter och så vidare. Ledningsgruppen upprättade stabsläge tidigt, där vi regelbundet haft möten, och om det har behövts har nya beslut tagits baserat på Folkhälsomyndighetens rekommendationer, säger Charlotta Sund, vd och koncernchef för Tekniska verken i Linköping

Tekniska verken följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om distansarbete och att de som är på arbetsplatsen ska vara friska, inga tjänsteresor görs och de flesta möten och utbildningar sker digitalt.

Inställda evenemang och studiebesök

Sammankomster där många i personalen träffas samtidigt, som exempelvis Koncerndagarna som var planerade till i början av mars, har ställts in. Likaså större mässor och andra folktäta evenemang där Tekniska verken skulle delta, studiebesök, affärsbesök, utländska gästbesök och så vidare.

Dricksvattnet tryggat

Dricksvattnet i Linköping renas med kemikalier som är ofarliga för människor, men som renar bort virus och bakterier. Påståendet från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), att det skulle kunna bli brist på de nödvändiga kemikalierna på grund av leveransproblem, stämmer inte.

Coronavirus i avloppsvatten

Undersökningar i Sverige har visat att coronaviruset kan finnas i avloppsvatten. I en rapport från WHO och Unicef den 3 mars 2020, "Water, sanitation, hygiene and waste management for COVID-19", framgår att det för närvarande inte finns några bevis för att covid-19 viruset överlever i dricksvatten eller avloppsvatten.

Förbränning av riskavfall 

Tekniska verken tar hand om riskavfall från sjukvården. Det handlar exempelvis om papper, munskydd och plasthandskar från US i Linköping. Avfallet som normalt tas omhand av Fortum Waste Solutions AB i Kumla. är väl förpackat i slutna godkända behållare/backar (30 liter och 60 liter) avsedda för smittförande avfall. Avfallet körs upp i hiss på pall och läggs direkt i tratten i förbränningsugnen på Gärstad, det läggs alltså inte i bunkern först som annat avfall. Det mesta avfallet från Region Östergötland är dock ofarligt, men i och med hanteringen av covid-19-patienter så blir det generellt mer avfall där en del är riskavfall.

Produktion av desinfektionsmedel

Genom att ställa om två maskiner som tillverkar miljövänligt rengöringsmedel till produktionsanläggningarna på Kraftvärmeverket och Gärstad, kan nu Tekniska verken själva tillverka desinfektionsmedel. Det används till att rengöra ytor i gemensamma utrymmen som konferensrum, toaletter och bilar. Tillverkningen av desinfektionsmedel är mycket begränsad, men det som ändå blir över skänks till Vadstena kommun och ett vårdboende i Linköping.

Viktigt att fortsätta investera

Tekniska verken fortsätter att investera och satsa på att bygga världens mest resurseffektiva region som planerat.

Det är viktigt för samhället att inte allt avstannar, och vi fortsätter det vi har satt igång vad det gäller satsningar, investeringar och projekt som exempelvis ska säkra en hållbar, tillförlitlig energiförsörjning i framtiden. Vi vill ta vårt ansvar när det handlar om att skapa arbetstillfällen och kontinuitet för våra entreprenörer, samarbetspartners och leverantörer. Det är extra viktigt nu när coronapandemin förmodligen ger långtgående ekonomiska effekter, såväl i vår region som i världen. Tekniska verken följer förstås hela tiden utvecklingen och vi uppdaterar löpande rutiner för att hålla medarbetare friska, så vi ska kunna fortsätta erbjuda bra service och leveranssäkerhet, säger Charlotta Sund.


 

Information till Tekniska verkens kunder

Kundservice

Den fysiska kundservicen på Brogatan är stängd, medan receptionen håller öppet som vanligt, men med vidtagna skyddsåtgärder. Kunder får hjälp digitalt eller via telefon.

Kundbesök 

Tekniska verken gör inte kundbesök hos de som är i riskgrupperna eller över 70 år. Om besök är planerat och kunden upplever sjukdomssymptom, eller inte vill att planerad åtgärd ska utföras, ska besöket bokas om av kunden.

Anstånd

Om kunder får problem att betala sina fakturor kommer det ges möjlighet att efter individuell prövning få en förlängning av betalningstiden. Detta kan ske efter en prövning, där man bland annat tittar på betalningshistoriken. Anståndet söks månadsvis med upp till max 60 dagars kredit. Kreditmöjligheterna gäller under förutsättning att kunden inte sedan tidigare har haft betalningsproblem.

Besök på återvinningscentralerna

Många Linköpingsbor har passat på att rensa i sina hem och besöker därför återvinningscentralerna. Välgörenhetsorganisationerna som hämtar materialet som skänkts i återbrukshallarna har dock svårt att ta hand om det, eftersom färre handlar i deras secondhandaffärer. Tekniska verken har vädjat till sina kunder att vänta med att lämna in saker om det är möjligt. 

Vid vissa tillfällen sätts vakter in vid två av våra återvinningscentraler (Ullstämma och Malmen), exempelvis under lördagar och söndagar, för att säkra att inte för många vistas på området samtidigt.

Kunder med förkylnings- och influensasymptom ska inte besöka återvinningscentralerna.

Jag vill passa på att tacka alla Linköpingsbor som hörsammat vår vädjan, för vi kan konstatera att det är färre besök nu och ingen trängsel på helgerna längre. Det är vi oerhört tacksamma för, säger Charlotta Sund.

Tänk på sophämtarna

Det är viktigt att det som slängs i soptunnan är väl förpackat i påsar som har knutits med dubbelknut, det gäller både matavfall och restavfall. Det innebär att personalen som hämtar soporna och de som hanterar avfallet efteråt, bättre kan skyddas från smitta som eventuellt kan finnas däri. Inga påsar får ställas bredvid soptunnan då det lockar fåglar och skadedjur som kan sprida ut innehållet, och sophämtare riskerar att utsättas för direktkontakt med avfallet.

Hjälpte denna information dig? Nej