Solceller till företag - så fungerar anslutningen till elnätet

Har ditt företag investerat i solceller? Då hjälper vi dig med anslutningen till elnätet. På denna sida förklarar vi hur anslutningsprocessen går till. 

Innan du bestämmer dig

Vi hjälper dig gärna att komma igång med din solcellsanläggning. Det är viktigt att alla steg följs då driftsättning av en solcellsanläggning utan vår vetskap kan innebära elfara för vår personal.

Det är vanligast att din anläggning är dimensionerad efter din årsförbrukning (kWh) och din mätarsäkring. Känner du dig osäker så kontakta oss tidigt i processen innan du bestämmer storlek på din anläggning.

Så går anslutningen till

Här beskriver vi steg för steg hur du ansluter din solcellsanläggning till elnätet. Det är viktigt att alla steg följs då driftsättning av en solcellsanläggning utan vår vetskap kan innebära elfara för vår personal. Det är elinstallatören som sköter kontakten med oss och skickar informationen vi behöver för att kunna godkänna anslutningen. Kom ihåg att kontakta din elhandlare för att teckna avtal för den el du vill sälja. 

1. Elinstallatören skickar in föranmälan

Ta hjälp av en behörig elinstallatör som hjälper dig med rätt säkring för din anläggning. Om du behöver bygga om anslutningen (servisledningen) för att byta till en större säkring tar vi fram en offert på kostnaden. Du får även ett kostnadsförslag från din elinstallatör för att ändra i elanläggningen.  

Informationen som vi behöver från din elinstallatör:

  • Tekniska data om din anläggning.
  • Skiss på utvändig brytarplacering, om elmätaren är placerad inomhus.

Vi skickar även ut ett informationsbrev som stegvis beskriver vad som kommer hända från och med nu tills att du kan driftsätta din solcellsanläggning. Du får även tillgång till ditt anläggnings-id som du behöver för att teckna elavtal.

2. Installationsmedgivande

Vi granskar elinstallatörens anmälan. Om anmälan är komplett lämnar vi ett installationsmedgivande som gör det möjligt för elinstallatören att färdigställa solcellsanläggningen. 

3. Färdiganmälan

När installationen är klar meddelar elinstallatören oss via en färdiganmälan. När färdiganmälan har registrerats hos oss planerar vi in ett servicebesök för kontroll och eventuellt byte av elmätare. Du får inte starta solcellsanläggningen innan vi lämnat godkännande.

4. Servicebesök, tidsbokning vid behov 

Servicebesöket sker fem till åtta dagar efter att vi har fått in elinstallatörens färdiganmälan. Vid besöket kontrollerar vi att anläggningen uppfyller kraven på märkning samt att det finns åtkomlig brytare för solcellsanläggningen. Vid servicebesöket lämnar vi besked till dig om du kan starta solcellsanläggningen eller om något behöver åtgärdas av din elinstallatör.

  • Om elmätaren är placerad inomhus blir du kontaktad för tidsbokning.
  • Om elmätaren inte är anpassad för att mäta både köpt och såld el byter vi den kostnadsfritt.

Här kan du läsa mer om våra olika elmätare.

5. Godkännande, start av solcellsanläggning

Om vi lämnat godkännande vid servicebesöket kan du starta din solcellsanläggning. Om vi inte godkände anläggningen måste din elinstallatör åtgärda bristerna innan du kan starta.

6. Rapportering av mätvärden

När vi godkänt anläggningen registrerar vi dig som produktionskund. Om du har ett abonnemang på max 100A rapporterar vi automatiskt mätvärden för produktion till din elhandlare. Kom ihåg att kontakta din elhandlare för att teckna avtal för den el du vill sälja. 

Obs! Om du har ett abonnemang större än 100A måste du kontakta din elhandlare och meddela ditt anläggnings-id för produktionen. Elhandlaren meddelar därefter oss för att rapportering av mätvärden ska starta.

7. Bekräftelse

Cirka tio arbetsdagar efter att vi har registrerat dig som produktionskund får du ett bekräftelsebrev från oss om att du är ansluten till elnätet.

Bekräftelsen är ett avtal med Tekniska verken som ger rätt till produktionsersättning för elen du levererar till elnätet. Obs! Du måste teckna särskilt avtal med en elhandlare för att få ersättning för elen som levereras till elnätet.

Få ersättning för din elproduktion

Du som producerar din egen el kan få olika typer av ersättning från oss och ditt elhandelsbolag.

 

Bernt Jonasson

Leveransansvarig, Tekniska verken
013-20 81 34
bernt.jonasson@tekniskaverken.se

 

 Roger Abrahamsson

Utvecklingsingenjör, Nät
+46150579 43
roger.abrahamsson@tekniskaverken.se