Ersättning och avgifter för din elproduktion

När du producerar el med hjälp av solceller betalar du en avgift och får en ersättning. Avgiften betalar du till oss som elnätsägare, och ersättningen får du från oss för den överskottsel du matar tillbaka i våra elnät.