Mätvärdestjänster

Vi sköter insamling, lagring, kvalitetsgranskning och rapportering av dina mätvärden. 

Undermätning

I en fastighet med flera boende och bara en mätare delar man på kostnaderna. Alla betalar lika mycket för el, värme och vatten oavsett hur mycket man förbrukar, vilket innebär att det inte direkt finns någonting som inspirerar till effektivisering. Genom att kunna se förbrukningen för varje våningsplan, lägenhet eller maskin blir det också möjligt att fördela kostnaderna på ett rättvist sätt. Med fjärravläst undermätning kan ni fördela er energianvändning på ett rättvist sätt. 

Genom att vi finns med er från montage till leverans av mätvärden så hjälper vi er att säkra högsta kvalitet genom hela processen.

Mätvärdesexport

Energifakta Mätvärdesexport
Mätvärden skickas dagligen till dig i text­filsformat via en ftp-server. Dessa tim­värden för fjärrvärme och el kan enkelt importeras till dina egna program för sammanställning i rapporter eller beräkning av statistik.

MBUS

Vi installerar en dataföringsenhet som överför mätvärden med hög upplösning till dina egna system.

Kontakta oss för mer information

Cecilia Malm
Utvecklingsledare
Tekniska verken Linköping Nät AB
Hjälpte denna information dig? Nej