Mättekniskt helhetsåtagande

Till nätägare inom el, fjärrvärme och vatten erbjuder vi en komplett tjänst för hantering av mätare och mätvärden.

Tjänsten riktar sig till mindre bolag som på ett kostnadseffektivt sätt kan få hjälp med hela den mättekniska kedjan. Vi hjälper dig med att samla in, kvalitetsgranska och rapportera mätvärden med hjälp av fjärravlästa mätare på plats hos er.

I en helhetslösning ingår:

  • Hög leveranssäkerhet
  • Rätt dimensionerade och säkra system
  • Ständig bemanning med rätt kompetens
  • Kostnadskontroll och ekonomiska vinster
  • Hög kompetens för att följa lagar och regler för mätning och avräkning

Kontakta oss gärna för mer information

Peter Ols
Vice VD
Tekniska verken
Hjälpte denna information dig? Nej