Mätarkontrolltjänster

Genom våra ackrediterade verksamheter kan vi erbjuda kontroll av de flesta typer av mätare för fjärrvärme, vatten, el samt även kontroll och återkommande kontroll av elmätsystem kategori 2-5.

Vi utför leveranskontroll vid nyinköp av mätare, återkommande kontroll enligt föreskrifter, vid revision och skrotning av mätare och är ackrediterade av SWEDAC enligt standarder EN ISO/IEC 17025 och EN ISO/IEC 17020. 

Vi har serviceavtal med några av de största mätarleverantörerna inom vatten och värme:

 • Kamstrup,
 • ITRON,
 • TLS,
 • Elvaco

Behöver du hjälp med tolkning av lagar och förordningar så kan vi ge dig råd om hur du kan gå tillväga för att få en smidig hantering av dina mätare.

För god ekonomi och rättvisande räkningar krävs mätare som visar den riktiga förbrukningen. Därför ska mätaren regelbundet kontrolleras. Vår kompetens och erfarenhet gör att vi är en av Sveriges ledande distributörer som kan hantera alla typer av mätare på marknaden.

Som kund hos oss har du fri tillgång till vår webbportal där du kan ladda ner dina kontrollrapporter och statistik digitalt.

Kontroll och kalibrering av kallvattenmätare 

Vi har toppmoderna provbänkar och utför kontroll på alla typer av kallvattenmätare från 6 l/tim upp till 100 m3/tim och av storleken från Dn 15 till Dn 100. Vi kan även utföra andra tjänster som: 

 • kontroll av kommunikation
 • Justering av mätare
 • Nollställning av räkneverk (Kamstrup)

Spårbarheten på vågarna garanteras med hjälp av kalibrerade vikter.

Resurser

Mätteknik har idag följande utrustning för kontroll av volymmätare:

 • 1 st testbänk Vemit/Kalibro 100
 • 1 st testbänk Vemit/Kalibro 50
 • 1 st testbänk Vemit/Kalibro 40

Kontroll och kalibrering av värmemätare och fjärrvärmemätare

Vi har toppmoderna provbänkar och utför kontroll på alla typer av fjärrvärmemätare, från dimensioner Dn 15 till Dn 100 och flöden 6 l/tim till 160 m3/tim (kallvatten 100 m3/tim), integreringsverk och tempgivarpar.  Spårbarheten på vågarna garanteras med hjälp av kalibrerade vikter.

Vi kan även utföra kontroll av kommunikation via M-bus.

Integreringsverk Pt100 och Pt500

Integreringsverk alla förekommande typerna på marknaden. Vi är ackrediterade för resistans- och temperaturdifferens.

Tempgivarpar Pt100 och Pt500

Vi testar temperaturgivare i temperaturerna 40, 70 och 90 grader samt parning av givare. Isolationstest av tempgivare för att säkerställa givarens isolationsförmåga.

Resurser

Vi har idag följande utrustning för kontroll:

 • 1 st testbänk Vemit/Kalibro 100
 • 1 st testbänk Vemit/Kalibro 50
 • 1 st testbänk Vemit/Kalibro 40
 • 1 st kontrollutrustning PST 300 (I-verk)
 • 2 st kontrollutrustning PST 400. (I-verk)
 • 1 st kontrollutrustning PST 400T. (Tempgivarpar)
 • 3 st vattenbad för tempgivare 400 TB

Kontroll och kalibrering av elmätare

Laboratoriet för el kontrollerar och kalibrerar alla typer av elmätare (kat. 1-5) som är lika med eller större än klass 0.2S. Vi utför kontrollrapporter för mätare som ingår i stickprovsundersökningar och vi kan hjälpa er att registrera resultaten i ELSA. 

Kontroll och återkommande kontroll av elmätarsystem kat.2-5

Ackrediteringen säkerställer att mätutrustning, metoder och mätningar håller hög kvalitet med spårbarhet till nationell riksmätplats samt att kontrollerna utförs av erfaren personal med rätt kompetens.

Hos oss kan ni få hjälp genom hela processen från beräkning av normala driftförhållanden till utfärdad kontrollrapport.

Mätteknik är ackrediterat av Swedac enligt ISO/IEC 17020:2012 för kontroll av elmätsystem och vi utför kontroller inom alla kategorier 2-5.

Kontakta oss om du vill veta mer