Mätarkontrolltjänster

Genom våra ackrediterade verksamheter kan vi erbjuda kontroll av de flesta typer av mätare för fjärrvärme, vatten, el samt även kontroll av elmätsystem.

Vi utför leveranskontroll vid nyinköp av mätare, återkommande kontroll enligt föreskrifter, vid revision och skrotning av mätare. Vi har dessutom serviceavtal med några av de största mätarleverantörerna.

Behöver du hjälp med tolkning av lagar och förordningar så kan vi ge dig råd om hur du kan gå tillväga för a­tt få en smidig hantering av dina mätare.

För god ekonomi och rättvisande räkningar krävs mätare som visar den riktiga förbrukningen. Därför ska mätaren regelbundet kontrolleras. Vår kompetens och erfarenhet gör att vi är en av Sveriges ledande distributörer som kan hantera alla typer av mätare på marknaden.

Kontroll och kalibrering av kallvattenmätare

Vi har toppmoderna provbänkar och utför kontroll på alla typer av kallvattenmätare från 6 l/tim upp till 100 m3/tim och av storleken från Dn 15 till Dn 100. Vi kan även utföra kontroll av kommunikation via M-bus.

Spårbarheten på vågarna garanteras med hjälp av kalibrerade vikter.

Kontrollrapporterna hämtas digitalt eller skickas i pappersformat, efter era önskemål. En rapport som tydligt visar alla resultat i Excel kan hämtas via vår webb.

Resurser
Mätteknik har idag följande utrustning för kontroll av volymmätare:

 • 1 st testbänk Vemit/Kalibro 100
 • 1 st testbänk Vemit/Kalibro 50
 • 1 st testbänk Vemit/Kalibro 40

Kontroll och kalibrering av värmemätare och fjärrvärmemätare 

Vi har toppmoderna provbänkar och utför kontroll på alla typer av flödesmätare, från dimensioner Dn 15 till Dn 100 och flöden 6 l till 160 m3/tim (kallvatten 100 m3/tim), integreringsverk och tempgivare.  Spårbarheten på vågarna garanteras med hjälp av kalibrerade vikter.

Vi kan även utföra kontroll av kommunikation via M-bus.

Integreringsverk Pt100 och Pt500
Integreringsverk alla förekommande typerna på marknaden. Vi är ackrediterade för resistans- och temperaturdifferens.

Tempgivare Pt100 och Pt500
Vi testar temperaturgivare i temperaturerna 40, 70 och 90 grader samt parning av givare. Isolationstest av tempgivare för att säkerställa givarens isolationsförmåga.

Kontrollrapporterna hämtas digitalt eller skickas i pappersformat, efter dina önskemål. En rapport som tydligt visar alla resultat i Excel kan hämtas via vår webb.

Resurser
Mätteknik har idag följande utrustning för kontroll:

 • 1 st testbänk Vemit/Kalibro 100
 • 1 st testbänk Vemit/Kalibro 50
 • 1 st testbänk Vemit/Kalibro 40
 • 1 st kontrollutrustning PST 300 (I-verk)
 • 1 st kontrollutrustning PST 400. (I-verk)
 • 1 st kontrollutrustning PST 400T. (Tempgivare)
 • 3 st vattenbad för tempgivare 400 TB

Kontroll och kalibrering av elmätare

Laboratoriet för el kontrollerar och kalibrerar alla typer av elmätare (kat. 1-5) som är lika med eller större än klass 0.2S. Vi utför kontrollrapporter för mätare som ingår i stickprovsundersökningar och registrerar även i ELSA.Vi kan även kalibrera fältutrustning för kat. 2-5 som t.ex. PWS, ström- och spänningsvisande instrument, strömtänger m.m.Kontrollrapporterna hämtas digitalt eller skickas i pappersformat, efter dina önskemål. En rapport som tydligt visar alla resultat i Excel kan hämtas via vår webb.

Kontroll och återkommande kontroll av elmätsystem kat. 2-5

Ackrediteringen säkerställer att mätutrustning, metoder och mätningar håller hög kvalitet med spårbarhet till nationell riksmätplats samt att kontrollerna utförs av erfaren personal med rätt kompetens.

Hos oss kan ni få hjälp genom hela processen från beräkning av normala driftförhållanden till utfärdad kontrollrapport.

Mätteknik är ackrediterat av Swedac enligt ISO/IEC 17020 för kontroll av elmätsystem och vi utför kontroller inom alla kategorier 2-5.

Kontroll och kalibrering av flödesmätare och temperaturgivare för industrimätare

Vi har toppmoderna provbänkar och utför kontroll på alla typer av flödesmätare, från dimensioner dn 15 till dn 100 och flöden 6 l till 160 m3/tim (kallvatten 100 m3/tim) och tempgivare.  Spårbarheten på vågarna garanteras med hjälp av kalibrerade vikter.

Tempgivare Pt100 och Pt500
Vi testar temperaturgivare i temperaturerna 40, 70 och 90 grader samt parning av givare. Isolationstest av tempgivare för att säkerställa givarens isolationsförmåga.

Resurser
Mätteknik har idag följande utrustning för kontroll

 • 1 st testbänk Vemit/Kalibro 100
 • 1 st testbänk Vemit/Kalibro 50
 • 1 st testbänk Vemit/Kalibro 40
 • 1 st kontrollutrustning PST 300 (I-verk)
 • 1 st kontrollutrustning PST 400 (I-verk)
 • 1 st kontrollutrustning PST 400T (Tempgivare)
 • 3 st vattenbad för tempgivare 400 TB

Mätarkontrolltjänster

Genom våra ackrediterade verksamheter kan vi erbjuda kontroll av de flesta typer av mätare för fjärrvärme, vatten, el samt även kontroll av elmätsystem.

Vi utför leveranskontroll vid nyinköp av mätare, återkommande kontroll enligt föreskrifter, vid revision och skrotning av mätare. Vi har dessutom serviceavtal med några av de största mätarleverantörerna.

Behöver du hjälp med tolkning av lagar och förordningar så kan vi ge dig råd om hur du kan gå tillväga för a­tt få en smidig hantering av dina mätare.

För god ekonomi och rättvisande räkningar krävs mätare som visar den riktiga förbrukningen. Därför ska mätaren regelbundet kontrolleras. Vår kompetens och erfarenhet gör att vi är en av Sveriges ledande distributörer som kan hantera alla typer av mätare på marknaden.

Kontroll och kalibrering av kallvattenmätare

Vi har toppmoderna provbänkar och utför kontroll på alla typer av kallvattenmätare från 6 l/tim upp till 100 m3/tim och av storleken från Dn 15 till Dn 100. Vi kan även utföra kontroll av kommunikation via M-bus.

Spårbarheten på vågarna garanteras med hjälp av kalibrerade vikter.

Kontrollrapporterna hämtas digitalt eller skickas i pappersformat, efter era önskemål. En rapport som tydligt visar alla resultat i Excel kan hämtas via vår webb.

Resurser
Mätteknik har idag följande utrustning för kontroll av volymmätare:

 • 1 st testbänk Vemit/Kalibro 100
 • 1 st testbänk Vemit/Kalibro 50
 • 1 st testbänk Vemit/Kalibro 40

Kontroll och kalibrering av värmemätare/fjärrvärmemätare

Vi har toppmoderna provbänkar och utför kontroll på alla typer av flödesmätare, från dimensioner Dn 15 till Dn 100 och flöden 6 l till 160 m3/tim (kallvatten 100 m3/tim), integreringsverk och tempgivare.  Spårbarheten på vågarna garanteras med hjälp av kalibrerade vikter.

Vi kan även utföra kontroll av kommunikation via M-bus.

Integreringsverk Pt100 och Pt500
Integreringsverk alla förekommande typerna på marknaden. Vi är ackrediterade för resistans- och temperaturdifferens.

Tempgivare Pt100 och Pt500
Vi testar temperaturgivare i temperaturerna 40, 70 och 90 grader samt parning av givare. Isolationstest av tempgivare för att säkerställa givarens isolationsförmåga.

Kontrollrapporterna hämtas digitalt eller skickas i pappersformat, efter dina önskemål. En rapport som tydligt visar alla resultat i Excel kan hämtas via vår webb.

Resurser
Mätteknik har idag följande utrustning för kontroll:

 • 1 st testbänk Vemit/Kalibro 100
 • 1 st testbänk Vemit/Kalibro 50
 • 1 st testbänk Vemit/Kalibro 40
 • 1 st kontrollutrustning PST 300 (I-verk)
 • 1 st kontrollutrustning PST 400. (I-verk)
 • 1 st kontrollutrustning PST 400T. (Tempgivare)
 • 3 st vattenbad för tempgivare 400 TB

Kontroll och kalibrering av elmätare

Laboratoriet för el kontrollerar och kalibrerar alla typer av elmätare (kat. 1-5) som är lika med eller större än klass 0.2S. Vi utför kontrollrapporter för mätare som ingår i stickprovsundersökningar och registrerar även i ELSA.

Vi kan även kalibrera fältutrustning för kat. 2-5 som t.ex. PWS, ström- och spänningsvisande instrument, strömtänger m.m.

Kontrollrapporterna hämtas digitalt eller skickas i pappersformat, efter dina önskemål. En rapport som tydligt visar alla resultat i Excel kan hämtas via vår webb.

Mätteknik är ackrediterat av Swedac enligt ISO/IEC 17020 för kontroll av elmätsystem och vi utför kontroller inom alla kategorier 2-5.

Kontroll och återkommande kontroll av elmätsystem kat. 2-5

Ackrediteringen säkerställer att mätutrustning, metoder och mätningar håller hög kvalitet med spårbarhet till nationell riksmätplats samt att kontrollerna utförs av erfaren personal med rätt kompetens.

Hos oss kan ni få hjälp genom hela processen från beräkning av normala driftförhållanden till utfärdad kontrollrapport.

Kontroll och kalibrering av flödesmätare och temperaturgivare

Vi har toppmoderna provbänkar och utför kontroll på alla typer av flödesmätare, från dimensioner dn 15 till dn 100 och flöden 6 l till 160 m3/tim (kallvatten 100 m3/tim) och tempgivare.  Spårbarheten på vågarna garanteras med hjälp av kalibrerade vikter.

Tempgivare Pt100 och Pt500
Vi testar temperaturgivare i temperaturerna 40, 70 och 90 grader samt parning av givare. Isolationstest av tempgivare för att säkerställa givarens isolationsförmåga.

Resurser
Mätteknik har idag följande utrustning för kontroll

 • 1 st testbänk Vemit/Kalibro 100
 • 1 st testbänk Vemit/Kalibro 50
 • 1 st testbänk Vemit/Kalibro 40
 • 1 st kontrollutrustning PST 300 (I-verk)
 • 1 st kontrollutrustning PST 400 (I-verk)
 • 1 st kontrollutrustning PST 400T (Tempgivare)
 • 3 st vattenbad för tempgivare 400 TB

För mer information

Fredrik Passot
Avdelningschef Ackrediterad verksamhet
Ackrediterad verksamhet
Hjälpte denna information dig? Nej