Färdigt mätvärde

Vi är komplett utrustade för att garantera en hög leveranssäkerhet och vi hjälper er med hela lösningar för att leverera kvalitetsgranskade mätvärden. 

Vi har idag system och bemanning som hanterar 110 000 mätpunkter. På så sätt skulle ert företag inte behöva investera i kraftfulla system och rätt bemanning. Både ni och vi är vinnare när vi delar på resurser.

Helhetslösning

  • Insamling
  • Kvalitetsgranskning 
  • Avräkning och rapportering

Ett samarbete ger er

  • Hög leveranssäkerhet
  • Rätt dimensionerade och säkra system 
  • Ständig bemanning med rätt kompetens
  • Kostnadskontroll och ekonomiska vinster 
  • Hög kompetens för att följa lagar och regler för mätning och avräkning

ELHANDELSRAPPORTERING

Sparad tid ger ökad vinst. För dig som vill ha korrekt underlag i rätt tid för dina kunder. Vi tar hand om efterlysningen av mätvärden och gör en rimlighets- och kvalitetskontroll för din räkning. Hög kompetens och gedigen erfarenhet ger goda resultat för dig som kund.

Vi upptäcker, följer upp och återrapporterar felaktigheter i UTILTS- och prodat-meddelanden samt söker upp saknade värden. Vi levererar noggrann statistik över utfört arbete. Det är en självklarhet för oss att hela tiden hålla oss uppdaterade i regelverket på elmarknaden, så att resultaten blir korrekta och du som kund upplever en konkret förbättring av verksamheten.

Kontakta oss för mer information

Cecilia Malm
Utvecklingsledare
Tekniska verken Linköping Nät AB
Hjälpte denna information dig? Nej