Pris- och klimatdialog Katrineholm, fredag 4 september

Fredagen den 4 september bjuder vi in till en digital Pris- och klimatdialog. Här hittar du material så att du kan förbereda dig inför dagen.

Prisdialog, klockan 10.30–12.00

Vi presenterar prisändringmodellen för fjärrvärme och ger återkoppling från förra årets prisdialog. Du har möjlighet att ställa frågor och diskutera förändringarna. Förbered dig gärna genom att läsa igenom prisändringsmodellen.

Klimatdialog, klockan 13.00–14.00

Vi kommer bland annat prata om miljöcertifiering av byggnader och hur fjärrvärmen hanteras i de olika systemen. Jobbar ditt företag med detta redan, eller planerar ni att göra det framöver? Vilka gemensamma beröringspunkter finns och kan vi hjälpas åt med något?

 

Inbjudna deltagare

Ta chans att kontakta inbjudna företag innan Prisdialogen för att diskutera gemensamma frågor. 

Arbikus Fastigheter AB

info@arbikus.se

City-Fastigheter Katrineholm AB

sb@bark-man.dk

Energiföretagen

 • daniel.lundqvist@energiforetagen.se
 • lina.enskog.broman@energiforetagen.se

Fastighetsägarna

 • andreas.Sjoberg@fastighetsagarna.se
 • ulrika.winterhall@fastighetsagarna.se
 • bjorn.lundborg@fastighetsagarna.se

Finja Prefab

ola.linden@finjaprefab.se

Hotel Statt

tomas@hotelstatt.se

Hyreshuset Katrineholm AB

jorgen@hyreshusetkatrineholm.se

Hyresbostäder Katrineholm AB

sune.eriksson@dcarnegie.se

Katrineholms Kommun

ekonomikontoret@katrineholm.se

Katrineholms fastigheter AB

mats.olsson@kfab.se

Katrinehem AB

jonny.pettersson@heimstaden.com

KIAB 

magnus.osterberg@kiab.se

Landstinget

 • Dan-Borje.Sjostrom@dll.se
 • johnny.niskanen@dll.se

Region Sörmland

Per.heidenfors@regionsormland.se

Skf Mekan AB

peter.hoflin@skf.com

Stibo Complete (Sörmlands Grafiska)

paja@stibo.com

Sveaverken AB

lars-gunnar.hoglander@sveaverken.se

Tegelstaden Bygg AB

jackie@tegelstaden.se

Tekniska verken

 • iain.perry@tekniskaverken.se
 • emil.berggren@tekniskaverken.se
 • johan.olsson@tekniskaverken.se
 • anna.axelsson@tekniskaverken.se
 • ulla.skogh@tekniskaverken.se
Hjälpte denna information dig? Nej