Anslutning och installation

Funderar du på att byta ut din nuvarande uppvärmning till fjärrvärme? Här får du en samanfattning hur det går till att dra in fjärrvärme till ditt hus.

Ska du bygga nytt hus i ett exploateringsområde? Läs mer och anmäl ditt intresse på sidan "Ansluta ditt nya hus".

1. Planera och söka tillstånd

Efter att du har skrivit på ett fjärrvärmeavtal med oss börjar arbetet. Först gör vi en inmätning på din tomt där vi tillsammans kommer överens om var fjärrvärmeledningen ska dras från gatan till huset. Då går vi också igenom vilka ingrepp på din tomt som blir aktuella och hur den ska återställas när arbetet är klart.

I samband med inmätningen kommer vi överens om var fjärrvärmecentralen ska placeras inne i huset. Det är nästan alltid bäst där din tidigare värmeanläggning sitter, eftersom husets röranslutningar redan finns där. Det är också viktigt att det finns en golvbrunn i samma rum.

Vi ansöker om tillstånd för att gräva för den nya fjärrvärmeledningen. Det behövs tillstånd från de som
ansvarar för vägen utanför ditt hus och ibland behövs det arkeologiskt tillstånd. Det innebär att du får räkna med cirka två till tre månaders leveranstid tills fjärrvärmen är framdragen till ditt hus.

2. Gräva och dra fram fjärrvärmeledningen

Arbetet börjar inom ett par veckor från att alla tillstånd är klara. Så här går arbetet till:

 • Först märker vi ut ledningar och rör som redan finns i marken så att de inte skadas av misstag.
 • Entreprenören kontaktar dig för att tala om när grävningen börjar.
 • Med grävmaskin görs en smal kanal från fjärrvärmeledningen i gatan och fram till ditt hus.
 • Vi drar fram fjärrvärmeledningen till ditt hus och monterar avstängningsventiler på fjärrvärmeledningen på utsidan av huset.
 • När allt är klart fylls kanalen igen men den slutliga återställningen på din tomt görs senare.

3. Installera fjärrvärmecentralen

Nu finns fjärrvärme fram till huset och det är dags för en VVS-montör att göra installationen inomhus. Du
kan anlita en VVS-montör på egen hand eller så kan du beställa fjärrvärmecentralen av Tekniska verken. Så här går installationen till:

 • Först borras hål i husväggen för att dra in ledningen på insidan av huset.
 • Den gamla värmeanläggningen tas bort och den nya fjärrvärmecentralen installeras.
 • En elinstallatör drar fram el och ansluter en termometer. Utetemperaturen styr värmen till elementen via reglercentralens värmekurva.
 • En mätarmontör kopplar in fjärrvärmemätaren. Mätaren är fjärravläst vilket gör att du inte behöver lämna mätaravläsningar till oss.
 • När fjärrvärmecentralen är installerad isoleras rören och en låda monteras över avstängningsventilerna på utsidan av huset.
 • Nu är det klart att börja använda fjärrvärmen.

5. Återställa tomten

Vi återställer din tomt när årstiden och vädret tillåter det. Det kan handla om att så gräs där ledningen har dragits, lägga tillbaka plattor som flyttats eller asfaltera. Tillsammans med entreprenören och eventuellt vår projektledare går vi sedan tillsammans med dig igenom och kontrollerar att allt är klart och att du är nöjd med resultatet.

5. Informationsbesök

När allt är klart kan du boka ett informationsbesök och få en genomgång av hur din nya fjärrvärmecentral fungerar. Från och med nu är du ägare till fjärrvärmecentralen. Vi på Tekniska verken äger och sköter mätaren samt ledningarna fram till huset. Du har två års garanti på fjärrvärmecentralen, efter det kan du teckna fjärrvärmeservice.

Vi hoppas att du blir nöjd med ditt nya uppvärmningssystem!

Hjälpte denna information dig? Nej