Fjärrkyla till Tornbyområdet

Under våren 2017 startade vi satsningen för att bygga ut vårt fjärrkylenät i Tornbyområdet. I området finns det redan idag många företag som behöver kyla både för att få sval och skön luft inomhus och till sina processer. Vi ser stora möjligheter att utöka satsningen i området eftersom fler verksamheter kommer att ha behov av kyla i framtiden. Idag finns det potential att koppla på ungefär 55 fastigheter som innehåller cirka 120 kunder.

En utmaning i Tornbyområdet är att flera av fastigheterna har hyresgäster som inte själva kan bestämma över vilken typ av tjänst de ska ha för att få en behaglig temperatur inomhus. För oss är det viktigt att ha dialog med både hyresgästerna och fastighetsägarna för att prata om fördelarna med fjärrkyla.

Under våren 2020 fortsätter vår expansion i bland annat sydvästra Tornby och Roxtorpsgatan. Beställ fjärrkyla eller kontakta oss om du vill veta mer om vad det innebär och vilken nytta det medför!

Kontakta oss för mer information

Empty profile photo
Andreas Björk
Produktspecialist BBE
Tekniska verken

 

Hjälpte denna information dig? Nej