Fjärrkyla till Tornbyområdet

Under våren 2017 startade vi satsningen för att bygga ut vårt fjärrkylenät i Tornbyområdet. I området finns det redan idag många företag som behöver kyla både för att få sval och skön luft inomhus och till sina processer. Vi ser stora möjligheter att utöka satsningen i området eftersom fler verksamheter kommer att ha behov av kyla i framtiden. Idag finns det potential att koppla på ungefär 55 fastigheter som innehåller cirka 120 kunder. Under våren och sommaren 2019 fortsätter vi att gräva och koppla på de företag som redan valt fjärrkyla.

En utmaning i Tornbyområdet är att flera av fastigheterna har hyresgäster som inte själva kan bestämma över vilken typ av tjänst de ska ha för att få en behaglig temperatur inomhus. För oss är det viktigt att ha dialog med både hyresgästerna och fastighetsägarna för att prata om fördelarna med fjärrkyla. En annan utmaning är att matcha utbyggnad och efterfrågan på ett bra sätt.

Det finns ett stort intresse i Tornbyområdet och just nu jobbar vi med att säkerställa att vi håller de leveranser vi lovat.

Hjälpte denna information dig? Nej