Beställ fjärrkyla

Kontakta oss om du är intresserad av att få fjärrkyla till din fastighet.

Vill du beställa fjärrkyla? Kostnaden för att installera och få fjärrkyla levererad skiljer sig bland annat beroende på läge och fastighet. Kontakta oss så ser vi över möjligheterna att ansluta fjärrkyla i din fastighet samt tar fram ett kostnadsförslag för just din fastighet.

Våra fjärrkylenät i Linköping

Vi erbjuder fjärrkyla till många företag och fastighetsägare i Linköping. Det finns två nät med fjärrkyla. Ett som täcker de centrala delarna, sjukhusområdet och Garnisonsområdet, och ett som täcker universitetsområdet och Mjärdevi. Båda näten byggs ut kontinuerligt. Vi håller även på att bygga ut vårt nät i Tornby. 

Fjärrkyla erbjuds i första hand till kunder inom nuvarande fjärrkylenät. Men även kunder utanför nuvarande nät kan erbjudas fjärrkyla om förutsättningarna är de rätta. Våra kunder är såväl stora som små företag, fastighetsägare, hotell och affärer. Exempel på kunder är Linköpings universitet, Universitetssjukhuset, Stångåstaden, Lindsténs fastigheter och Gränden.

Kontakta oss

Jimmy Fornander
Affärsansvarig Kyla
Tekniska verken
Hjälpte denna information dig? Nej