Påverka dina elnätskostnader - digitalt seminarium

Välkommen till ett digitalt seminarium den 15 september där vi berättar om vår nya prismodell för elnätet och ger tips om hur du kan påverka dina elnätskostnader. 

Den 1 oktober 2020 inför vi en ny prismodell för elnätet. Med mer effektbaserat pris kan du minska dina elkostnader genom att sprida ut din elanvändning över dygnet. När du hjälper till att minska förbrukningstopparna, får vi jämnare belastning i elnätet och elen räcker till fler. Bra för miljön och billigare för dig!

På seminariet berättar våra specialister om modellen och ger tips på hur du kan minska dina kostnader för elnät. Du har också möjlighet att ställa frågor.

  • Datum: Tisdag 15 september 2020.
  • Tid: Klockan 09.00 - 10.30.
  • Var: På din egen dator eller mobil

Anmäl dig senast den 10 september 2020.

Anmäl mig till seminariet

Varmt välkommen!

Hjälpte denna information dig? Nej