Välkommen på temafrukost – ny prismodell för elnätet

Tekniska verken inför en ny prismodell och prislista för elnätet från och med den
1 januari 2020. Den 16 januari bjuder vi in till en frukost där vi informerar om den nya modellen och hur den påverkar ditt företag. 

Med mer effektbaserat pris kan du minska dina elkostnader genom att sprida ut din elanvändning över dygnet. När du hjälper till att minska förbrukningstopparna, får vi jämnare belastning i elnätet och elen räcker till fler. Bra för miljön och billigare för dig!

Välkommen på frukost där vi berättar om modellen och ger tips på hur du kan minska dina kostnader för elnät. Efter informationen kommer du att få möjlighet att ställa dina frågor till våra specialister.

Anmäl dig senast den 10 januari 2020. Glöm inte att meddela eventuella allergier.

Anmäl dig här

Har du frågor om kundträffen?

Kontakta gärna Karin Gunnar, avdelningschef affär och kund på Tekniska verken, på telefon 013-20 82 65 eller e-post karin.gunnar@tekniskaverken.se

Varmt välkommen!

Med vänliga hälsningar, Tekniska verken

Hjälpte denna information dig? Nej