Elanslutning

Du behöver en anslutning till elnätet för att få tillgång till el till verksamheten eller om ni ska producera er egen el. 

Information och villkor för anslutning av elnät

(Gäller fastigheter med en säkring på max 63 ampere. Kontakta oss om du behöver elanslutning med säkring 80-1500 A)

Att på tänka för snabb och smidig anslutning till elnätet

1. Kontakta behörig elinstallatör

Kontakta en behörig elinstallatör som kan utföra arbetet. Installatören anmäler sedan till Tekniska verken att du vill ansluta elanläggningen till elnätet samt vilken typ av elanslutning det finns behov av.

Installatören ska också bifoga en så kallad situationsplan med förslag på placering av fasadmätarskåpet där elmätaren kommer att sättas upp.

2. Kontroll och offert

När vi mottagit informationen från elinstallatören kontrollerar vi om anslutningen kan utföras enligt era önskemål. Därefter skickar vi en offert med kostnaderna för anslutningen till er. Priset för anslutningen varierar beroende på typ av anslutning med mera. 
Aktuella priser för nyanslutning av elanläggningar 

 3. Installationsmedgivande

Meddela oss om du godkänner offerten, så lämnar vi ett installationsmedgivande till elinstallatören, med uppgifter om bland annat servisledningens sträckning, villkor för anslutningen med mera. Därefter kan elinstallatören påbörja installationsarbetet.

4. Rör för serviskabel

Innan ni får el till er till fastigheten måste den installatör du anlitat, installera ett rör för den del av elkabeln som kommer att ligga på tomtmarken. Röret ska vara försett med dragtråd. De flesta gräventreprenörer har god kunskap om hur detta ska gå till. Se skiss över hur detta ska gå till.
Vi informerar om var tomröret ska placeras på tomtmarken.

5. Elinstallatören meddelar oss

När elinstallatören är klar med sitt arbete i elanläggningen anmäler installatören detta till oss genom en så kallad färdiganmälan.

6. Anslutning av kabel och montage av elmätaren

När vi fått besked om att installationen är klar ansluter vi vår serviskabel till elanläggningen samt sätter upp en elmätare. När anslutningen är klar fakturerar vi en anslutningsavgift enligt den offert du tidigare fått av oss. 

Kontakta oss om ni behöver en tillfällig anslutning till elnätet där särskilda bestämmelser gäller. Kontakta oss även om ni behöver elanslutning inom intervallet 80-1500 Ampère.

Byggströmsabonnemang – tillfällig elanläggning

  • För att få byggström under byggtiden, kontakta en elinstallatör som kan anmäla anslutning av tillfällig elanslutning till oss. En situationsplan som visar byggmätarskåpets önskade placering ska följa med anmälan.
  • Beställ ett byggmätarskåp av elinstallatören. Vi anvisar närmaste skåp/station där anslutning är möjlig. Vi ansluter byggmätarskåpet till matande nät samt monterar elmätaren.
  • Tänk på att ni måste teckna avtal med ett elhandelsföretag för den tillfälliga elanläggningen.

Välj el från naturens krafter

Du måste även teckna ett elavtal med ett elhandelsföretag. I Sverige är elmarknaden avreglerad, det innebär att ni kan välja den elleverantör som passar bäst. I Linköping och Katrineholm kommer elen från Bixia om du inte aktivt väljer något annat företag.

Uppsägning av elanslutning 

Om du inte längre vill ha kvar din elanslutning säger du upp elanslutningen och vi avslutar ditt elnätsabonnemang. Vi gör en slutlig avläsning av elanvändningen samtidigt som elmätaren monteras ner och servisen plomberas för fortsatt användning. Efter att abonnemanget avslutas förebehåller vi oss rätten att riva elledningar och montera ner utrustning som tillhör Tekniska verken.

Fyll i blanketten för att säga upp elanslutningen:

Uppsägning elanslutning Linköping (pdf)
Uppsägning elanslutning Katrineholm (pdf)

Lämna blanketten till en elinstallatör som sedan ser till att vi får en så kallad föranmälan där blanketten bifogas.

Om du i framtiden önskar återansluta elanläggningen till elnätet gäller särskilda villkor - se våra prislistor för nyanslutning.

Kontakta oss

Om du har några frågor om nyanslutning till elnätet i Linköping eller Katrineholm, välkommen att kontakta kundservice.

I större delen av Linköping är det Tekniska verken Linköping Nät AB som äger och driver elnätet och i Katrineholm är det Tekniska verken Katrineholm Nät AB som ansvarar för elnätet. 

Villkor för elanslutningar i Linköping och Katrineholm.

Hjälpte denna information dig? Nej