Belysningsabonnemang

I våra belysningsabonnemang ingår Färdigt ljus och Drift och underhåll. Färdigt ljus är ett helhetskoncept där du kan välja att låta oss ta hela eller delar av ansvaret för belysningsanläggningen. Vi kan sköta drift och underhåll av all belysning på gator, torg, i bostadsområden och i övriga utomhusmiljöer.

Färdigt ljus

I konceptet Färdigt ljus ingår löpande drift och underhåll samt den el som används i anläggningen. Du väljer själv nivå på åtagande och ansvar.

Färdigt ljus Guld

I tjänsten Färdigt ljus Guld tar vi fram förslag och bygger be­lysningsanläggningen utifrån dina önskemål. Vi står också för hela investeringen och ägandet av anläggningen. Ni får en anläggning precis som ni vill ha den utan att behöva ta något ägar- och innehavaransvar. Vi förnyar anläggningen när den blir för gammal.

Färdigt ljus Brons

Tjänsten Färdigt ljus Brons är till för er som själva vill äga belysningsanläggningen. Ni tar den första inves­teringen medan vi sköter löpande drift och underhåll. El samt tändning och släckning av anläggningen ingår. I till exempel exploateringsområden är Färdigt ljus Brons vår vanligaste leveransform.

Fjärrstyrd och färgskiftande utomhusbelysning, fjärrstyrd RGB

Med färgskiftande och fjärrstyrd utomhusbelysning kan er utomhusmiljö bli både trygg och snygg. Ni blir en del av Linköpings ljuskalender som tillsammans uppmärksammar storhelger och event genom färgsprakande belysning.

Detta ingår i tjänsten

Drift och underhåll

Vi kan sköta drift och underhåll av all belysning på gator, torg, i bostadsområden och i övriga utomhusmiljöer. Även om ni äger belysningsanläggningen kan ni låta oss stå för löpande drift och underhåll. På så sätt ansvarar vi för alla typer av arbeten som behövs för att utomhusbelysningen alltid ska fungera felfritt.

I tjänsten ingår följande åtaganden:

 • Dokumentationshållning
  Vi ansvarar för anläggningsdokumentationen i form av belysningsnätets position och övrig data som till exem­pel antal och typ av stolpar, armaturer och ljuskällor. Dokumentationen är nödvändigt för att sköta drift- och underhållsåtagandet. Dokumentationshållningen sker digitalt i vårt system.

 • Förebyggande underhåll
  När en ljuskälla blir för gammal försämras dess förmåga att effektivt sprida ljus. Efter beräknad livslängd byter vi regelbundet ut alla ljuskällor i anläggningen. Två gånger per år inspekterar vi anläggningen för att upptäcka even­tuella fel, vilka då åtgärdas.

 • Felanmälan
  För att behålla en ljus och trygg utomhusmiljö tar vi Linköpings alla invånare till hjälp. Genom en app förAndroid och iPhone går det enkelt att felanmäla till exempel trasiga lampor, påkörda belysningsstolpar och skade­görelse på utomhusbelysning. Det går även att lämna felanmälan på webben. Vår bemannade driftcentral tar emot felanmälan dygnet runt, året om på tel 013 - 20 80 20 eller dc@tekniskaverken.se. Anmälan av akuta fel som innebär samhällsfara tas emot direkt på telefon.

 • Avhjälpande underhåll
  Efter anmälan till vår driftcentral, som har öppet dygnet runt, året om, åtgärdar vi akuta fel och byter ut enstaka trasiga ljuskällor. Vi åtgärdar snabbt eventuella trafikskador och annan åverkan på anläggningen. Akuta fel som innebär samhällsfara åtgärdas direkt, övriga fel åtgärdas inom en månad.

Kontakta mig!

Vilken tjänst vill du veta mer om?
Hjälpte denna information dig? Nej