Belysningskarta

I belysningskartan visar vi olika installationer inom Funktionsbelysning, Dekorationsbelysning och Eventbelysning.

Funktionsbelysning skapar en funktionell ljusmiljö. Dekorationsbelysning kompletterar funktionsbelysning men lyfter också fram den visuella miljön. Eventbelysning används vanligtvis som ett tillfälligt uttryck i syfte att lyfta fram en specifik händelse eller storhelg.

I kartan kan du se vilken belysning som finns på vilka platser. Genom att klicka på respektive plats får du mer information om installationen.

Kontakta oss för mer information

Robin Hedman
Ljusdesigner
Nät

Belysningskarta