Ändra din belysningsanläggning

Om du har belysningsabonnemanget Färdigt Ljus brons och gör förändringar i din anläggning behöver du alltid ta kontakt med oss för att vi tillsammans ska kunna planera arbetet på ett så bra sätt som möjligt. Du väljer själv om du vill anlita oss eller en egen entreprenör för att utföra arbetet. 

Anläggningsdelar som kompletteras till belysningsnätet ska byggas enligt:

Så här går det till 

  1. Du föranmäler din önskade komplettering till belysning@tekniskaverken.se.
  2. Arbetet planeras och materialval bestäms mellan oss eller egen entreprenör och vår uppdragledare.
  3. Byggnationen av kompletteringen i anläggningen påbörjas.
  4. Om du utför arbetet med en egen entreprenör behöver du klarrapportera arbetet till oss för att kunna göra inkopplingen till belysningsnätet. Följande underlag ska skickas in till oss två veckor innan du önskar koppla in din belysningsanläggning:
  5. Du skickar underlaget till belysning@tekniskaverken.se.
  6. Inkopplingen av de kompletterande anläggningsdelarna utförs alltid av vår utförandepersonal ur ett elsäkerhetsperspektiv.

Det tillkommer ingen kostnad i samband med inkoppling under förutsättning att anläggning är byggd enligt den tekniska handboken och är godkänd för inkoppling. Vid avvikelse och behov av att återkomma faktureras timkostnad för återbesök till dig.

Kontakta mig!

Vilken tjänst vill du veta mer om?
Hjälpte denna information dig? Nej