Smarta avfallslösningar till företag

Vi erbjuder helhetslösningar inom avfallshantering för företag och verksamheter där vi tillsammans optimerar lösningarna både med tanke på ekonomin och på miljön. Vårt kompetensområde är brett och vi tar hand om alla typer av avfall. Oavsett om du vill ha hjälp med återvinning, insamlingssystem, farligt avfall, säkerhetsrådgivning, transporter eller behandling så är vi rätt företag att kontakta.

Vi kan ge dig en professionell uppföljning och erbjuda utbildning inom flera områden. Vill du få en överblick på din avfallshantering så kontakta oss för en genomgång. På Mina Sidor kan du se statistik på dina avfallstjänster. Till Mina Sidor.

Så här går det till

1. Inventering av nuvarande lösning

Vi börjar med att göra en inventering av din nuvarande lösning för avfall och återvinnig där vi tittar på vilka typer av avfall du har och i vilka mängder. Vi tittar också på vilken utrustning som finns och hur hämtningen fungerar idag.

2. Förslag på helhetslösning

Vi återkommer sedan med ett förslag på en helhetslösning för att du ska få ditt avfall hämtat enkelt, säkert och rätt. Nästan alla företag har möjligheten att öka sin återvinning.

Vi rekommenderar lämplig utrustning, hur ni ska sortera på bästa sätt, hämtningsfrekvens och ger dig en kostnadsbild av lösningen. Det finns många gånger flera alternativ för er att välja mellan, så att ni kan göra på det sätt som passar er verksamhet.

3. Rutiner och riktlinjer

I nästa steg placerar vi ut den utrustning du behöver för vald lösning. Tillsammans med dina medarbetare går vi sedan igenom rutiner och riktlinjer. Detta för att de ska ha den information som krävs för att säkerställa en effektiv sortering.

4. Tömning

Vi hämtar och tömmer vid de tidpunkter vi kommit överens om. Vi transporterar, återvinner eller behandlar sedan materialet på bästa sätt.

5. Statistik och uppföljning

Du får statistik över volymer och kostnader och på så sätt får du kontroll över hur mycket av ditt avfall som återvinns eller eventuellt deponeras. Vi gör regelbundna uppföljningar för att gemensamt komma överens om justeringar för att ytterligare optimera lösningen.

Vill du veta mer?

För kunder i Linköping

Ring 013-20 80 94 eller kontakta vår säljare Carin.

Carin Hall

Key Account Manager, Tekniska verken
013-30 86 74
carin.hall@tekniskaverken.se

 

För kunder i Katrineholm

Ring 0150-579 01, skicka e-post till vika@tekniskaverken.se eller kontakta vår säljare Iain.

Iain Perry

Säljare Marknad, Tekniska verken
015-05 79 12
iain.perry@tekniskaverken.se