Under arbete uthyrning container företag K-holm

Hyr container eller beställ upphämtning

Vad vill du beställa?

Vad vill du beställa?
Vilken typ av behållare gäller beställningen?

Material

Vilket eller vilka vilka material gäller beställningen? Kryssa i rutorna för de behållare du har valt.

Lastväxlarflak
Liftdumper (container)
Frontlastarcontainer
Kärl
Hjälpte denna information dig? Nej