Vika avfallsanläggning i Katrineholm

Förutom att du kan lämna avfall på Vika avfallsanläggning kan du även ta del av tjänster  som exempelvis materialåtervinning, energiutvinning och deponering. Du kan dessutom hyra containrar och komprimatorer. 

Kontakt och öppettider

Telefon: 0150-579 52 
E-post vika@tekniskaverken.se 

Våra öppettider för företag och verksamheter är kl 7-16 helgfria vardagar. Vika avfallsanläggning och återvinningscentral ligger på väg 56 ca 4 km norr om Katrineholm.

Hitta hit

Om du har stora mängder farligt avfall vill vi att du kontaktar oss först. Vi tar emot färdigsorterat och osorterat avfall. Har du en mindre mängd avfall i bilen eller på släpkärra så kan du enkelt sortera själv. Tänk på att du som företagare alltid måste väga in ditt avfall och betala enligt prislista. 

Är du inte redan registrerad som kund hos oss är du välkommen fram till ”luckan” vid nästa besök så hjälper vi dig. Våra medarbetare i våghuset och på rampen hjälper dig gärna.

Hyra container eller komprimator

Har du stora mängder avfall som du vill bli av med? Ett smidigt sätt är att hyra en container. Vi hjälper dig att hitta den lösning som passar dina behov allra bäst.

Hyra container

Urval av priser 2021

På alla nedanstående priser tillkommer moms. 

  Hanteringsavgift Omfattar
Återvinningscentral 300 kr

Sorterade förpackningar och material som omfattas av producentansvar såsom plaster, kartong, glas, metall, tidningar osv.
Material som sorteras av kund utan att omfattas av producentansvar såsom vissa plaster, planglas, textil, deponi, trädgårdsavfall och trä med mera. Färdigsorterat material vägs in på respektive avfallsslag.

Klippkort 2 200 kr

Förköp 10 besök på återvinningscentral. 

Återvinning

Avfallstyp Pris Kommentar
Brännbart 1 000 kr /ton Lägsta avgift 300 kr
Elektronik övrig Gratis Produktionsutrustning som ej omfattas av producentansvaret med mera.
Farligt avfall Begär offert Tel. 0150-579 52. Infosida om farligt avfall.
Kompost 280 kr /ton Klippkort 10 gånger 1 400 kr.
Kyl- och frysdiskar Gratis Ingår i producentansvar från 2013
Kyl- och frysdiskar med reklamtryck Gratis Ingår i producentansvar från 2013
Metallskrot Gratis Har du minst 300 kg så får du betalt. Kontakta oss för aktuellt pris.
Trä, behandlat 200 kr /ton Målat och blandat trä (Lägsta avgift 300 kr)
Trä, obehandlat (ej förädlat) 200 kr /ton Endast ej förädlat trä (Lägsta avgift 300 kr)

Deponi

Asbest 1 400 kr /ton Måste karakteriseras.

Asfalt*

*Asfalt som innehåller stenkolstjära klassas som farligt avfall.

200 kr - uppåt /ton Pris efter analys.
Kakel/klinker 850 kr /ton Måste karakteriseras.
Deponirest 1 360 kr /ton

Lägsta avgift 300 kr.

Avfallslämnaren är skyldig att karakterisera avfall som ska deponeras.

Impregnerat virke 1 050 kr /ton  
Jord, schakt grov 84 kr /ton Schakt med större sten än 3 dm.
Jord, schakt fin 45 kr /ton Schakt med stenar under 3 dm.
Jord, schakt > 25 % lera 500 kr /ton Se även mottagningsföreskrifter.
Sten ej jord 50 kr /ton  
Osorterat avfall 1 325 kr /ton Sorteras av Vika. Lägsta avgift 560 kr.
Slam 1 300 kr /ton Måste karakteriseras
Flytande avfall 650 kr /ton Måste karakteriseras

Läs igenom leveranskraven som finns i våra mottagningsföreskrifter så att du undviker felsorteringsavgift:

Sorteringsguide och mottagningsföreskrifter (pdf)

Nya regler för mottagning av schaktmassor

Från och med 1 mars 2019 har vi nya regler för mottagning av schaktmassor på Vika avfallsanläggning. 

Deklarationsblankett för schaktmassor (pdf) 

Förorenad jord

Vi har tillstånd för att emot och behandla eller deponera förorenad jord om du behöver lämna det. Kontakta alltid oss innan jorden körs till oss. 

Kontakta oss för mer information

Anders Lindberg
Affärsenhetschef Vika avfallsanläggning
Tekniska verken

 

Hjälpte denna information dig? Nej