Tillfällig avgift för företag som lämnar in wellpapp

Coronaviruset påverkar allas vardag och branscher på olika sätt, så även marknaden för återvunnen wellpapp. På grund av detta kan vi just nu inte ge någon ersättning för den wellpapp som du lämnar till oss.

Pappersbruken som normalt köper den insamlade wellpappen har just nu ett ansträngt läge. Detta innebär att möjligheten till avsättning av wellpapp just nu är starkt begränsad. Eftersom vi inte kan sälja vidare wellpappen, måste vi istället lagra den tills avsättningsmarknaden återgår till ett normalläge.

Hanteringen innebär stora merkostnader för oss och våra mottagare, vilket gör att vi istället måste ta ut en avgift. Både vi och våra samarbetspartners ser detta som ett tillfälligt och extraordinärt läge som förhoppningsvis kommer återgå till det normala när situationen har stabiliseras.

Hjälpte denna information dig? Nej