Ny skatt på avfallsförbränning

Från och med 1 april 2020 gäller en ny skatt på avfall som förbränns. Skatten införs för att minska förbränningen av avfall och öka återvinningen. Skattesatsen är 75 kronor per ton avfall under 2020 och stegras fram till 2022.

Detta betalar du skatt för

Du betalar skatt för allt avfall du för in till en förbrännings- eller samförbränningsanläggning. Undantag från skatt gäller för bland annat farligt avfall, biobränsle och vissa animaliska biprodukter.

Skattskyldighet

Skyldighet att betala skatt inträder när avfallet förs in på förbränningsanläggningen. Vi som bedriver verksamhet på anläggningen är skyldiga att redovisa och betala in skatten. Avdrag får göras för avfall som förs ut från förbränningsanläggningen, t ex aska, slaggrus och utsorterat material som inte ska förbrännas.

Debitering av förbränningsskatten

Tekniska verken debiterar dig den faktiska kostnaden för skatten, det vill säga efter de avdrag som får göras enligt ovan. Kostnaden framgår av respektive faktura.

 År  Skattesats
 2020  75 kronor/ton avfall
 2021  100 kronor/ton avfall
 2022  125 kronor/ton avfall

Efter 2022 justeras skatten varje år enligt konsumentprisindex. Läs lagtexten i sin helhet.

Kontakt

Har du några frågor är du välkommen att kontakta Lars Blomqvist, bränsleanskaffare, på 013-30 85 80 eller mejl lars.blomqvist@tekniskaverken.se.

Hjälpte denna information dig? Nej