Spola rätt

I Linköping spolades 257 ton skräp ned i toaletterna förra året. Mycket av det var fulpapper i form av exempelvis hushållspapper, våtservetter och pappershanddukar. Allt som inte är toalettpapper orsakar stora problem i ledningar, avloppsreningsverk, pumpstationer och toaletter.

Världstoalettdagen den 19 november är instiftad av FN och uppmärksammar sanitetsfrågor
runt om i världen. I Sverige fokuserar vi på att få bättre toalettvett och att vi måste spola rätt. 

Okunskap kring problemen med "fulpapper"

Var tredje svensk  känner inte till att hushållspapper inte ska spolas ned i toaletten, eller att det riskerar att orsaka stopp och översvämningar. Det visar en undersökning som YouGov har gjort på uppdrag av Svenskt vatten. Förutom stopp i ledningar och pumpar, samt översvämningar som kan leda tillutsläpp av orenat avloppsvatten till våra vattendrag, orsakar nedspolat hushållspapper, våtservetter med mera också en stor mängd avfall. Det måste rensas bort från galler och ledningar i avloppsreningsverken och sedan köras bort för förbränning.

Undersökningen visar att den vanligaste anledningen till att svensken fultorkar sig, är att toalettpappret är slut.

Papperskorg i badrummet!

En papperskorg i badrummet kan göra stor skillnad. Det är egentligen lätt att göra rätt.

Självklart är det viktigt att sortera sitt skräp. Kolla in vår sorteringshjälp så varje sak hamnar på rätt plats!

Hjälpte denna information dig? Nej