Hållbarhetsforum – Samverkan för ett resurseffektivt samhälle

Sveriges energisystem står inför utmaningar och förändringar. En ödesfråga handlar om hur vi säkrar en hållbar energi- och resursförsörjning. Anmäl dig till en heldag om hur vi tar oss an omställningen till ett cirkulärt samhälle och samtidigt säkrar en hållbar energi och resursförsörjning. Fokus för dagen är hur vi tillsammans gör vår närvärld hållbar.  

När? 16 oktober 2023
Tid? 09.00  16.00
Var? LINK Business Center i Linköping

09.00 Välkommen och fika
Klas Gustafsson, tf vd Tekniska verken

09.10 – 09.25 Tillsammans för en hållbar regionen
Charlotte Billgren, hållbarhetschef Tekniska verken

09.30 – 10.15 Samverkan för cirkularitet – delegationen för cirkulär ekonomi
Tomas Kåberger, professor Chalmers tekniska högskola och ordförande i delegationen för cirkulär ekonomi

10.15 – 10.45 Fika med möjlighet till mingel

10.45 – 11.30 Vad sker i vår omvärld och hur påverkar det vårt energisystem
Åsa Pettersson, vd Energiföretagen Sverige

11.30 – 12.00 Panelsamtal: Hur påverkar omvärlden våra affärer och samarbeten?

12.00 – 13:00 Lunch

13.00 – 13.45 Cirkulära flöden - Att etablera en världsunik plastanläggning
Mattias Philipsson, vd Svensk Plaståtervinning

13.45 – 14.10 Det hållbara Östergötland
Marie Morell, ordförande regionstyrelsen Östergötland

14.10 – 14.40 Fika med möjlighet till mingel

14.40 – 15.10 Panelsamtal: Hur kan vi arbeta tillsammans för att få cirkulära lösningar?

15.15 – 16.00 Hur får man folk att sluta göra korkade saker?
Fredric Bohm, psykolog och författare
(https://www.talarpoolen.se/fredric-bohm/)

16.00 – 16.15 Summering och avslutning
Klas Gustafsson, tf vd Tekniska verken

16.15 Mingel med bubbel

Rebecka Hovenberg

Moderator, konsult 2050

Åsa Pettersson

Vd Energiföretagen Sverige

Mattias Philipsson

Vd Svensk Plaståtervinning

Klas Gustafsson

Tf vd Tekniska verken

Tomas Kåberger

Ordförande i delegationen för cirkulär ekonomi

Marie Morell

Ordförande regionstyrelsen Östergötland

Fredric Bohm

Psykolog

Charlotte Billgren

Hållbarhetschef Tekniska verken

Vi ses 16 oktober på LINK Business Center i Linköping!