East Sweden Hack

East Sweden Hack är Sveriges första öppna hackathon som kombinerar internet of things med öppna data. 2017 bidrar Tekniska verken med data för att möjliggöra smarta lösningar kring energi och hållbarhet.

Ett hackathon är en tävling där människor med blandade kompetenser skapar nya produkter och tjänster.

Under 2016 års hack valde tre av tjugo lag att använda data från Tekniska verken. Det var spännande att se hur lagen valde att presentera vår förbrukningsdata och belöna resurseffektivitet. Här kan du se två av de inspirerande bidragen.

Flera typer av öppen data

Till 2017 års East Sweden Hack bidrar Tekniska verken med öppen data för fjärrvärmeproduktion, hushållsavfall och vattennivåer. 

Dessutom bidrar Tekniska verken tillsammans med runt 100 kunder som bidrar med sin data till hacket. Våra TechKunder får vara med på vår digitala resa och testa och tycka till om våra kommande digitala tjänster. Först ut var en app kring våra avfallstjänster som bland annat påminner om när soptunnan ska ställas ut för tömning och där man lätt kan följa hur mycket sopor man slänger.

Hjälpte denna information dig? Nej