Inspirationsdag om framtidens infrastruktur - inställd tills vidare

På grund av rådande situation har vi beslutat att ställa in inspirationsdagen om framtidens infrastruktur den 15 april. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har vidtagit egna försiktighetsåtgärder inom företaget, samt på våra samhällsviktiga anläggningar sedan flera veckor tillbaka.

Vi följer utvecklingen och vår förhoppning är att kunna bjuda in till ett nytt datum i slutat av sommaren.

Hjälpte denna information dig? Nej