Almedalen 2019

Tekniska verken är i Almedalen för att driva viktiga frågor som berör branschen och därmed vår vardag och samhällets miljö.

Syftet med vårt deltagande är att bevaka och lyfta frågor som berör vår verksamhet som ett regionalt kommunägt energibolag. Det kan exempelvis handla om ledningsbunden infrastruktur, fjärrvärme, stadsnät, energi, biogas eller hållbara städer.

Vi är ett stort bolag med många olika områden att bevaka. Trots att vi delar upp vilka seminarier och möten vi går på hinner vi bara med en liten del av de tusentals programpunkter som arrangeras under veckan. Vi är måna om att få ut mesta möjliga av vår närvaro genom möten och diskussioner och väljer därför det som gör mest nytta för Tekniska verken.

Vi är fyra stycken som representerar Tekniska verken-koncernen genom medverkan i olika panelsamtal och scenframträdanden. Det är Charlotta Sund, vd, Klas Gustafsson, vice vd, Lovisa Fricot Norén, vd för Tekniska verkens elnätsbolag och Jörgen Svärdh, vd Utsikt Bredband och ordförande i Stadsnätsföreningen. Dessutom deltar styrelseordförande Gösta Gustavsson och ett antal personer som jobbar med omvärldsbevakning och public affairs, samt press- och kommunikation.

Energibranschens viktigaste frågor

Energibranschen befinner sig i en fas där nya affärsmodeller prövas. Digitaliseringsvågen fortsätter och intresset för energilagring växer, samtidigt som ökad elektrifiering av samhället kräver investeringar i elnätet. Vår vd Charlotta deltar i panelsamtal. Senare under veckan deltar Charlotta också i två andra seminarier.

Hur skapar vi cirkulär ekonomi i praktiken?

Hur får vi fler att sortera under diskbänken? Hur går vi från snack till verkstad, på nationell och lokal nivå, för en cirkulär ekonomi? Vår vice vd Klas Gustafsson, som också ingår i Regeringens delegation för cirkulär ekonomi, deltar i expertpanelen. Klas kommer också att delta på fler seminarier kring exempelvis kapacitetsbrist i elnätet och vattenkraftens miljöfond.

Så ska Energibranschen fixa klimatet

Energibranschen är nyckeln till att Sverige ska nå nettonollutsläpp senast år 2045. För att klara klimatmålet behöver både el- och bioenergianvändningen öka kraftigt. Vd för Tekniska verkens elnätsbolag Lovisa Fricot Norén deltar i en expertpanel. Lovisa finns senare samma dag även med på Regional energis dueller kring elnätsflexibiliteten. Duellerna filmades och finns att se här.

Eget kunskapsseminarium

I år anordnar vi kunskapsseminarium på temat Återvinning. Vd Charlotta Sund deltar tillsammans med utvalda experter. Läs mer om programpunkten här.

Följ oss digitalt

Under veckan kommenterar vi ämnen och seminarier på vår blogg Tekniska verken tycker och på Twitter.

Tekniska verken

Tekniska verken i Linköping ägs av Linköpings kommun och är ett regionalt energibolag. Tillsammans med våra kunder bygger vi världens mest resurseffektiva region.
Följ Tekniska verken

Per Everhill

Ansvarig Public Affairs på Tekniska verken. Twittrar om energi, särskilt elmarknaden, biogas, vattenkraft och kraftvärme. Följ Per Everhill

Lovisa Fricot Norén

Vd för Tekniska verkens elnätsbolag. Engagerad i elnät, digitalisering, förnybar energi. Följ Lovisa Fricot Norén

Klas Gustafsson

Vice Vd på Tekniska verken i Linköping. Engagerad i cirkulär ekonomi, biogas, stadsnäts- och energifrågor. Följ Klas Gustafsson

Hjälpte denna information dig? Nej