Almedalsveckan

Tekniska verken är på plats under Almedalsveckan för att driva viktiga frågor som berör vår bransch och därmed samhällets miljö och vår vardag.

Syftet med deltagandet är bland annat att visa på hur ett regionalt kommunägt energibolag som Tekniska verken kan bidra till utvecklingen inom ledningsbunden infrastruktur, fjärrvärme, stadsnät, energi, biogas och hållbara städer. 

Tekniska verken är på plats under veckan för att driva påverkansfrågor och omvärldsbevaka vad som sker inom vår bransch. Bland annat finns vår vd Charlotta Sund, vice vd Klas Gustafsson och styrelseordförande Rebecka Hovenberg på plats.

Vi kommer att medverka på följande seminarier/program:

Energispektrum: Så nollar vi utsläppen till 2045
Energipolitisk debatt med riksdagspartiernas energipolitiska talespersoner. Vi deltar för att lyfta utmaningar från vår bransch, exempelvis villkoren för biogas, risken för effektbrist och villkoren för biobränslen.

Regional energi: Diskussionsforum kring de regionala energibolagens förutsättningar
Vi deltar tillsammans med andra regionala kommunägda energibolag i syfte att lyfta viktiga lokala energipolitiska frågor.

Vi håller Europa rent
Energiåtervinning av avfall anses av många bidra till avfallsproblematiken i världen. När det i själva verket är tvärtom! Energibolagen får ta klimatnotan för verksamheten istället för de aktörer som tillför avfallet till samhället. Det viktiga är att minska tillförseln av avfall – inte sparka på enskilda återvinningsmetoder.

Biogas bidrar till hållbar konkurrenskraft i alltfler branscher
Teknikutvecklingen inom biogasbranschen, bland annat med flytande biogas, öppnar upp för nya användningsområden (sjöfart, industrin och tunga transporter). Det ökar biogasens förmåga att bidra till flera av de svenska miljömålen (fossilfri fordonsflotta, 100 % förnybart energisystem år 2040 med mera). Sverige borde i likhet med de flesta europeiska länder införa ett produktionsstöd för biogas med anledning av de många samhällsnyttor som den bidrar med.

Är vi redo? Så stärker vi totalförsvaret genom omställningen till fossilfria transporter
Sverige är idag kraftigt beroende av importerad fossil energi (gas, olja och konstgödsel) för industrin, jordbruket och transportsektorn. Biogasen är lokalproducerad från lokala restprodukter och är därmed mycket okänslig för olika former av samhällsstörningar. Idag är biogasens marknadssituation tuff och många företag står nära konkurs på grund av hård konkurrens från fossila alternativ.

Är en solidarisk finansiering ett sätt att lösa vattenkraftens miljöproblem?
Svensk vattenkraft ska miljöanpassas enligt EU:s vattendirektiv. Vi ska presentera och lyfta nyttan med Vattenkraftens Miljöfond. Vi deltar i egenskap av delägare i Vattenkraftens miljöfond.

Blogg

Under veckan kommenterar vi ämnen och seminarier på vår blogg: Tekniska verken tycker

Följ oss på Twitter

Tekniska verken

Tekniska verken i Linköping ägs av Linköpings kommun och är ett regionalt energibolag. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region.
Följ Tekniska verken

Per Everhill

Ansvarig Public Affairs på Tekniska verken. Twittrar om energi, särskilt elmarknaden, biogas, vattenkraft och kraftvärme. Prosumer, civilekonom, reservofficer.
Följ Per Everhill

Klas Gustafsson

Vice Vd på Tekniska verken i Linköping. Trebarnsfar, Syabo. Engagerad i biogas, stadsnäts & energifrågor. Tycker att skidåkning gör sig bäst på midsommarafton.
Följ Klas Gustafsson

Lovisa Fricot Norén

Vd Tekniska verken Nät, inflyttad östgöte med rullande r. Engagerad i elnät, digitalisering, förnybar energi, fiber. Twittrar på eget bevåg Följ Lovisa Fricot Norén

Rebecka Hovenberg

 Miljöpartistiskt kommunalråd i Linköping med ansvar för miljö- och klimatfrågor samt ordförande på Tekniska verken. Följ Rebecka Hovenberg

Hjälpte denna information dig? Nej