Om Tekniska verken

Tekniska verken försöker påverka och förändra människors beteende för att göra smarta och resurseffektiva val.

Vi strävar mot en hållbar tillväxt i många generationer framöver. Det uppnår vi bland annat genom cirkulär ekonomi, dvs när vi använder oss av kretsloppsprincipen återanvänder vi allting som vi en gång skapat. Tillsammans med våra kunder vill vi bygga världens mest resurseffektiva region!

Avfallstrappan

Avfallstrappan består av 5 steg: Minimera, återanvända, materialåtervinna, energiåtervinna och deponera. De två nedersta trappstegen energiåtervinning och minimering av deponering är Östergötland duktig på, men på de tre översta kan vi bli bättre.

Se filmerna för att lära dig mer om avfallstrappan och energiåtervinning.

Hjälpte denna information dig? Nej