Experterna

Våra 11 experter finns på plats för att hjälpa ditt lag. Här är en presentation av dem och deras expertområden.

Anna Dahl Sahlström

Jag jobbar som Miljöingenjör och säkerhetsrådgivare för farligt gods, och hjälper våra kunder (företag och institutioner) med hantering av deras farliga avfall.

Jag jobbar även med försäljning av våra tjänster: klassificering av avfall, farligt avfall och farligt gods, säkerhetsrådgivare för farliga godstransporter, sortering av farligt avfall hos kund och utbildning inom farligt avfall och farligt gods.

Claes Vallin

Jag jobbar med optimering av ekonomiska styrmedel inom energiområdet , till exempel skatter. Jag lägger även en hel del av min tid på omvärldsbevakning och påverkan av frågor som rör energiåtervinning ur avfall och resurseffektiv utformningen av hela energisystemet.

På fritiden läser jag mycket Science fiction på engelska i ett desperat försök att hålla liv i mitt andraspråk, favoritförfattaren är Alistair Reynolds.

Henrik Lindståhl

Jag jobbar med utvecklingsprojekt kopplade till termisk energi, dvs värme och förbränning. Det gäller rökgasrening, förbränningsoptimering, värmelagring och deltagande i EU-kommissionens arbete med uppdateringen av generella utsläppskrav på pannor. 

Jag bor i Lambohov, är gift, har en son som läser tredje året på teknisk fysik på KTH och en dotter som går tvåan i gymnasiet. Jag lägger mycket tid på scouterna som ledare i Hanekinds scoutkår och som ledamot i styrelser på kår- och distriktsnivå.

Johan Lundén

Jag jobbar med energisystemfrågor på olika sätt. Utöver planering och optimering av vår fjärrvärme- och elproduktion jobbar jag bland annat med Tekniska verkens klimatuppföljning och andra frågor som handlar om att skapa förståelse för de klimat- och miljönyttor Tekniska verkens verksamhet ger. Är också gitarrist i Tekniska verkens husband.

Karolina Falk

Jag jobbar som Affärsutvecklare på Tekniska verken. På fritiden är jag orienterare som spenderar de flesta helgerna på våren och hösten ute i skogen.

Kjell Österskog

Jag är avdelningschef för återvinningscentralerna i Linköping och har varit det i 12 år. På Tekniska verken har jag jobbat i 28 år och har sett en fantastisk utveckling i hur vi har lyckats ligga i framkant med avfallshantering och återvinning under alla år. 

När det gäller ÅVC:erna (återvinningscentralerna) kan vi, utan att skryta, stoltsera med att vi varit en ledande aktör i landet. Många kommuner har besökt våra återvinningscentraler och tagit lärdom av hur vi jobbar.

Jag är 54 år och brinner för återvinning och att så många som möjligt gör så rätt som möjligt. Man kan inte haka upp sig på att några få inte vill göra rätt och struntar i återvinning. Kalla mig gärna ÅVC-gurun!

Lena Nordenstam

Jag arbetar med Energisystemfrågor som kraftvärmeproduktion, ekonomiska styrmedel, elhandel samt hur de globala utsläppen av växthusgaser påverkas genom vår användning av olika energibärare. Älskar pitepalt! 

Magnus Hammar

Jag jobbar varje dag entusiastiskt med att se till att avfall kan vara en resurs istället för ett problem. När jag inte jobbar försöker jag undvika att alstra avfall och åker gärna skidor!

Marie Murad

Jag jobbar med avfall och slamhantering, vilket innebär att vi har mycket kundkontakt gällande nya abonnemang,avtal, tömning av slambrunn, avfallskärl, fakturering mm.

Jag är gift och har två killar som spelar fotboll så mycket av fritiden går åt träningar och matcher. Vi är även aktiva i Ryttargårdskyrkan där vi är medlemmar. Jag är ursprungligen från Syrien men bott i Sverige sedan 1989.

Tord Adolfsson

Jag jobbar som säljare och säljer våra avfallstjänster till företagskunder.

Urban Källbom

Jag jobbar med att ge continerlösningar åt företag och privatkunder. Jag hjälper även våra kunder med källsortering vid containertransporter.

Hjälpte denna information dig? Nej