Caset 2016

En del av Tekniska verkens uppdrag innebär att informera om hur man kan minska avfallet. Det finns många exempel, men allt från att försöka minska matavfallet, till att sortera i Gröna Påsen, panta burkar och handla på loppisar.

EU har beslutat om en så kallad avfallshierarki, eller avfallstrappa, som även styr hur avfallet tas omhand i Sverige. I Linköping har Tekniska verken uppdraget att informera och påverka linköpingsborna att hushålla med resurserna.

Varje svensk slänger nästan 500 kilo sopor om året. Men soppåsen kan bantas! Genom att laga gamla prylar, köpa begagnat och undvika onödigheter kan du bidra till en renare framtid och spara massor av resurser. Då klättar vi uppåt i avfallstrappan och spar pengar på köpet! 

Uppdraget

Ert uppdrag är att fokusera på avfallstrappan.  Uppdraget blir att ta fram en eller flera produkter/tjänster med fokus på avfallstrappans tre översta steg. Produkten/tjänsten ska motivera linköpingsborna att medvetet:

 • antingen minska mängden avfall
 • och/eller återanvända mer av sitt avfall
 • och/eller bli bättre på att sortera sitt avfall för materialåtervinning.

Ni behöver inte fokusera på alla tre steg, utan ni kan välja att dyka ner i bara ett av stegen.

Tänk på att er idé ska vara inspirerande, kreativ och rolig för att den ska vara så attraktiv för kunden som möjligt!

Vad vill juryn ha?

Redovisning

Redovisningen av ert förslag ska ske via en 4 minuter lång muntlig presentation (som kompletteras med en Powerpoint-presentation) samt en skriftlig dokumentation (max 2000 ord, eller motsvarande sex A4-sidor) som ger mer bakgrund till den föreslagna idén och era tankar bakom.

Presentationen/dokumentationen ska innehålla information om följande:

 • Produkten/tjänstens funktion och utformning
 • Visuell beskrivning av produkten/tjänsten
 • Målgrupp (ex. ålder, yrkesgrupp, typ av människa)
 • På vilket sätt kopplar produkten/tjänsten till avfallstrappan?
 • Hur ska produkten/tjänsten marknadsföras?
 • What´s in it för användaren?

Bedömningskriterier

Följande kriterier kommer juryn att använda för att bedöma ert arbete:

 • Genomförbarhet – är produkten/tjänsten möjlig att realisera och på vilket sätt är den kopplad till Tekniska verkens verksamhet?
 • Kreativitet – hur nytänkande och spännande är produkten/tjänsten?
 • Inspiration – hur inspirerande och rolig är produkten/tjänsten för användaren?
 • Troligt genomslag – hur många individer kan tänkas använda produkten/tjänsten?
 • Nytta – för individen och Tekniska verken
 • Presentationen av produkten/tjänsten

Ta hjälp av experterna

Till er hjälp har ni 11 experter som jobbar på Tekniska verken och kan det mesta om avfall. Läs vilka de är och om deras expertområden.

Lycka till hälsar projektgruppen

Louise Boström, Tekniska verken och Robert Wallin, Ung Företagsverksamhet

  

Hjälpte denna information dig? Nej