Så här går det till

Innehåll

Vatten och avlopp
Elnät
Elhandel
Fjärrvärme
Bredband
Hushållsavfall och Gröna Påsen
Elbilsladdning

Anslutning till kommunalt vatten, avlopp och dagvatten

Alla fastigheter i Linköpings kommuns tätorter kan ansluta sig till det kommunala vatten- och avloppsnätet (VA-nätet).

Vid anslutning upprättar vi en förbindelsepunkt vid din tomtgräns. Förbindelsepunkten är den punkt där dina ledningar ansluts till det kommunala ledningsnätet och den ligger normalt en halv meter utanför tomtgränsen. När det är klart skickas en faktura med anslutningsavgiften till dig som äger fastigheten. Anslutningsavgiften är en engångskostnad.

När vi anslutit förbindelsepunkten ute i gatan är det du som fastighetsägare som har ansvar för resterande rörinkopplingar och grävarbeten. Anlita behörig entreprenör som utför arbetet. När det arbetet är klart kommer vi tillbaka och kopplar på vattnet och sätter in en mätare. Mätaren som monteras sitter normalt i tvättstugan.

Mätaren visar hur mycket vatten fastigheten använder och mätarställningen ligger till grund för din faktura. Därför rekommenderar vi att du läser av och rapporterar in din mätarställning minst en gång per år. Du kan göra det direkt på Mina sidor som du når genom att logga in på tekniskaverken.se.
Inom vårt verksamhetsområde gäller Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412)*.

*Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) och ABVA (Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten och avloppsanläggningen i Linköpings kommun).

Ordförklaring

  • Spillvatten är det som kommer från toaletter, bad, disk och tvätt.
  • Dagvatten är det som rinner på markytan, till exempel från tak eller vägar.
  • Förbindelsepunkten är den punkt där dina ledningar från fastigheten ansluts till det allmänna dricksvatten- och avloppsnätet.

Lätt att göra rätt

  • Dricksvattnet i Linköping är av god kvalitet och vattnet är mjukt (3 dH) vilket betyder att du kan dosera sparsamt med tvätt- och diskmedel.
  • Kranvatten är omkring tusen gånger billigare än att köpa än vatten på flaska och vattnet i Linköping håller en mycket god kvalitet.
  • Toalettpapper är det enda som inte kommer från kroppen som ska spolas ner i toaletten. Allt annat såsom tops, tamponger och liknande slänger du i papperskorgen.

Anslutning till elnätet

När du ingått avtal med oss behöver du anlita behörig elinstallatör som kan utföra arbetet. Installatören anmäler sedan till oss att du vill ansluta din elanläggning till elnätet samt vilken typ av elanslutning du har behov av. Installatören ska också bifoga en så kallad situationsplan med förslag på placering av fasadmätarskåpet där din elmätare kommer att sättas upp.

Nästa steg är att den entreprenör du anlitat, installerar ett rör för den del av elkabeln som kommer att ligga på din tomtmark. De flesta gräventreprenörer har god kunskap om hur detta ska gå till. När elinstallatören är klar med sitt arbete i anläggningen ska detta anmälas till oss genom en färdiganmälan.

Då är det dags för oss att ansluta vår serviskabel till din elanläggning och sätta upp en elmätare. Vi fakturerar anslutningsavgiften i samband med att din installatör lämnat in färdiganmälan. Abonnemanget startar när anslutningen är klar, även om du inte har flyttat in.

Eluttag. Foto.

När du ansluter ditt hus till elnätet betalar du en anslutningsavgift som är en engångsavgift. Därefter betalar du en fast årsavgift som baseras på säkringsstorlek och en rörlig del som baseras på hur mycket el hushållet använder.

Elnätsmarknaden är ett monopol som regleras av staten. Av praktiska skäl finns bara ett elnätsföretag som distribuerar elen du köpt från ditt elhandelsföretag hem till dig. Vi ser till att elen kommer hem till dig, underhåller och förbättrar ständigt elnätet, allt för att du ska slippa drabbas av strömavbrott.

El från ditt närområde

I Sverige är elmarknaden avreglerad, det innebär att du kan välja vilket elbolag du vill för ditt elhandelsavtal. Om du bor i Linköping och inte gör ett aktivt val får du din el via Bixia.

Bixia ägs av Tekniska verken tillsammans med flera andra lokala energiföretag. Hos Bixia får alla privatkunder 100 procent närproducerad och förnybar el från sol, vind och vattenVälj mellan avtalen rörligt, fast eller Bixia nära beroende på vad som passar bäst för dina behov.  

Anslutning till fjärrvärmenätet

När du tecknar avtal om fjärrvärme ingår grävning från gatan och nedläggning av fjärrvärmerör på din tomt. Markentreprenören ansvarar för att ett ingjutningsrör gjuts in i husgrunden. I den lägger vi ett fjärrvärmerör som avslutas med två avstängningsventiler inne i huset. Ventilerna utgör Tekniska verkens leveransgräns. 

Därefter ska en fjärrvärmecentral installeras inne i huset. Centralen värmer vatten till
element och golvvärme, samt det vatten som används i kranar och duschar. Centralen är
liten och väggmonteras i ett utrymme med golvbrunn och tillgång till kallvatten, exempelvis tvättstugan. Du köper fjärrvärmecentralen och installationen tillsammans med övriga rörabeten som ska utföras i huset. När det arbetet är klart kommer vi tillbaka och kopplar på fjärrvärmen och sätter in en mätare.

Fakturering av din värmeanvändning sker månadsvis och grundar sig på verklig användning från vår fjärravlästa energimätare. Du betalar en årsavgift samt ett energipris per kWh för den energi som används.

Funderar du på att bygga en pool? Att värma den med fjärrvärme är smidigt och prisvärt samtidigt som det ger en lång och skön badsäsong. Läs mer om poolvärme.

Om fjärrvärme

Fjärrvärme är ett tryggt, enkelt och prisvärt uppvärmningsalternativ för dig som tycker att saker bara ska funka. Med fjärrvärme har du ett skönt inomhusklimat, oavsett hur kallt det är ute.

  • Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige.
  • Din värme kommer från Gärstadverket och Kraftvärmeverket vid järnvägsstationen via ledningar i marken.
  • Fjärrvärme produceras av resurser som annars skulle gått förlorade, till exempel avfall, spillvärme och rester från skogsindustrin.
  • Fjärrvärme bidrar till minskade koldioxidutsläpp och en bättre miljö med renare stadsluft.

Anslutning till bredbandsnätet

Fiber från Utsikt Bredband gör framtidens digitala tjänster möjliga och ger dig en snabb och säker uppkoppling, dygnet runt. Välj fritt bland fler än 20 leverantörer för internet, TV och telefoni. 

När du har beställt fiberanslutning kommer vår projektledare att kontakta dig för att gå igenom tidplanen. Det tar cirka 12 veckor från att vi har tagit emot anmälan tills din fiber är installerad. Här kan du läsa mer om hur anslutningsprocessen går till

Hushållsavfall och Gröna påsen

Tekniska verken ansvarar för att ta hand om hushållsavfallet i Linköpings kommun. När du har beställt avfallsabonnemang ser vi till att du får en soptunna på plats när du flyttar in.

Börja med att källsortera ditt avfall. Lägg sedan påsar med sorterat hushållsavfall, samt gröna påsar med matavfall, i ditt sopkärl. Till hushållsavfallet använder du förslagsvis soppåsar som finns att köpa eller kassar från din matvaruaffär. Släng inget löst avfall i soptunnan och kom ihåg att knyta alla påsar med dubbelknut.

När du behöver nya gröna påsar, knyt en grön påse runt handtaget på din soptunna. Då lämnar chauffören en ny rulle med påsar när soptunnan töms. Matavfallet blir till biogas för bussar och näring till åkermark. Påsarna med övrigt avfall blir till el och fjärrvärme.

Bor du i en- eller tvåfamiljshus hämtas avfallet varannan vecka. Som kund kan du logga in på tekniskaverken.se, under Mina Sidor finns information om vilken vecka och dag som vi tömmer ditt kärl.
Avgiften du betalar för sophämtning består av en fast och en rörlig del. Den rörliga delen beror på hur mycket avfall du lämnar i din soptunna. Den fasta delen beror på hur stor tunna du har.

Om du bor i tätorterna Linköping, Ljungsbro, Berg, Vikingstad, Ekängen, Linghem eller Sturefors kan du beställa hämtning av trädgårdsavfall. För en extra kostnad erbjuder vi ett smidigt sätt att bli av med det du rensat bort i trädgården. Trädgårdsavfallet läggs i ett 190 liters kärl som töms varannan vecka under trädgårdssäsongen.

I Linköping finns dessutom tre återvinningscentraler. Där kan du lämna allt från farligt avfall till kylskåp och soffor. Att lämna avfall på våra återvinningscentraler är gratis. Du har redan betalat genom ditt ordinarie abonnemang för sophämtning.

Genom att sortera bidrar du till en bättre miljö. Här hittar du information om hur du bäst sorterar ditt avfall: Sorteringsguide

Ladda elbilen enkelt hemma

Det ska vara enkelt att äga en elbil. Ungefär 90% av den totala laddningen görs hemma, eller på arbetsplatsen, där bilen står parkerad under en längre tid. Att ladda hemma är både bekvämt, smidigt och kostnadseffektivt.

Laddbox för elbil.

Om du bor i villa med egen uppfart/ eget garage laddar du din bil snabbast och säkrast med en laddbox. 

Elsäkerhetsverket avråder från laddning av elbilar i vanliga vägguttag, eftersom det kan leda till överhettning då elinstallationer inte klarar belastningen av en så hög strömstyrka någon längre tid. Det finns inte heller någon kommunikation mellan vägguttaget och bilen som säkerställer att strömmen bryts om något går fel. Laddboxen har inbyggda säkerhetsfunktioner och kommunicerar med bilen så att elen bara är påslagen när bilen är korrekt ansluten, annars bryts den.

Laddboxen kan placeras inomhus eller utomhus. Med en laddbox hemma laddar du till ordinarie elavtalspris och kan börja varje dag med fulladdade batterier.

Med en smart laddbox från Mer är du förberedd för framtidens tjänster kring elbilsladdning. Boxen är uppkopplad och kommunicerar via ett standardprotokoll med Bees system vilket ger dig förbrukningsdata och statistik.

Laddboxen kommer från KEBA, en av de ledande hårdvaruleverantörerna på marknaden för laddutrustning. KEBA P30 är en laddbox med en laddeffekt på upp till 22 kW. Den levereras med ett mode 3-uttag som passar bilar som laddar med både typ-1 och typ-2 kontakt. Med ett mode 3-uttag på laddboxen behöver du en separat kabel, så kallad mode 3-kabel.

 

Hjälpte denna information dig? Nej