Biogödsel

Biogödsel för utomhusbruk

Biogödsel från Linköpings biogasanläggning är ett helt förnyelsebart och kväverikt gödsel med ett gynnsamt innehåll av kväve, fosfor liksom olika mikronäringsämnen.

Biogödsel är den näringsrika produkten som är kvar efter att matavfall och restavfall från livsmedelsindustrin rötats under 50 dagar och biogas tagits tillvara. Varje år produceras 100 000 ton biogödsel vid Linköpings biogasanläggning och används som gödningsmedel av lantbrukare runt om i Östergötland.

Innehållsdeklaration*

Totalkväve: 6,5 g/kg
Ammoniumkväve: 3,5 g/kg
Fosfor (total): 0,5 g/kg
Kalium: 1,2 g/kg
Kalcium: 1,5 g/kg
Torrsubstans: 43 g/kg
Organiskt innehåll: 28 g/kg
N:P:K-ratio: 0,65 : 0,05 : 0,12
pH (*genomsnittsvärden): 8,2

Biogödsel innehåller även viktiga mineraler och näringsämnen som till exempel magnesium 0,2 g/kg,
järn 0,5 g/kg, svavel 0,4 g/kg, kobolt 0,4 mg/kg, koppar 2,3 mg/kg, nickel 3 mg/kg, zink 11 mg/kg.

Både ingående organiskt material till rötningsprocessen samt biogödseln har värmebehandlats i 70 °C för att minska den mikrobiella aktiviteten. Hygieniseringen innan rötning har skett enligt EU:s förordning 1069/2009 samt 142/2011.

Instruktioner

En dunk biogödsel (10 L) räcker till gödsling av ca 5-10 m2 av trädgårdsland, buskar, träd och blommor med mera. Gödseln kan användas på de flesta växter ute i trädgården eller i växthus.

Biogödseln kan användas direkt på jorden men blandas med fördel ut med vatten för att bli enklare att sprida. Rekommenderad blandning är cirka 1:9, det vill säga 1 del biogödsel till 9 delar vatten.

Använd hink eller vattenkanna utan stril vid spridning av den utblandade gödseln.

  • Använd alltid handskar när du hanterar biogödsel.
  • Gödsla vid behov ca 1-2 gånger per månad.
  • För att minska lukt och kväveavgång, gödsla direkt på jorden och vattna efter spridning.
  • Gödsla inte 1-2 månader innan skörd av ätbara växter.
  • Gödsla inte direkt på ätbara frukter/växter utan istället på jorden kring växten.
  • Gödsla inte där betesdjur går.
  • Nyplanterade växter bör gödslas med försiktighet.
  • Undvik att gödsla perenner med biogödsel sent på hösten.

 

 

Hjälpte denna information dig? Nej