Bosse och Bettan

I maj varje år bjuder vi in elever i årskurs 3 till studiebesök på avloppsreningsverket. Eftersom vi inte kan ta emot några besök i år har vi istället tagit fram ett digitalt material i form av rundvandring, experiment och pyssel.