Användarpolicy för @Work

Regler för användning av Facebook@work inom Tekniska verken-koncernen

Syfte

Inom TVK finns en policy för informationssäkerhet vars syfte är att åstadkomma ett gemensamt och effektivt arbetssätt för informationssäkerhet och på så sätt skydda den information som TVK äger och hanterar.

Facebook at Work (”@work”) används för att hantera information varför regler måste finnas för nyttjande av dessa så att informationssäkerheten kan säkerställas.

Syftet med detta dokument är att ge stöd och information för den som använder @work om hur tjänsten får användas, hur användningen kontrolleras eller kan komma att kontrolleras och vad konsekvenserna kan bli vid åsidosättande av reglerna för användandet.

Omfattning

Dessa regler omfattar alla medarbetare på TVK samt konsulter, leverantörer och övriga som arbetar på uppdrag av eller interagerar med TVK och som nyttjar tjänsten.

Generellt för TVK:s IT-resurser gäller att de inte får användas för att inhämta, sprida, lagra eller förmedla information:

 • i strid med gällande lagstiftning (t.ex. hets mot folkgrupp, barnpornografibrott, olaga våldsskildring, förtal, ofredande, dataintrång eller upphovsrättsbrott).
 • i strid mot personuppgiftslagen (PuL).
 • i strid mot någon annan policy, riktlinje, regel eller instruktion inom TVK.
 • som är pornografisk, rasistisk, diskriminerande eller på annat sätt förolämpande.
 • som syftar till att marknadsföra produkter eller tjänster som saknar anknytning till TVK.
 • som kan skada TVK:s anseende.
 • som är kopplade till spel och dobbel.
 • som är privat (t.ex. musikfiler, bilder eller filmer).

Se 2988- Regler för användning av IT- resurser inom Tekniska verken-koncernen för koncernens fullständiga regelverk vad gäller IT-resurser. Där behandlas bland annat övervakning och kontroll samt konsekvenser vid åsidosättande av regler.

Regler

 • 2988- Regler för användning av IT- resurser inom Tekniska verken-koncernen gäller för nyttjande av tjänsten Facebook@work.
 • Vi förbehåller oss rätten att editera eller ta bort användarkonton och innehåll som inte är lämpligt eller i linje med Facebooks Användarpolicy, Facebooks Sekretesspolicy, någon av Tekniska verkens gällande koncernpolicys eller gällande lagstiftning.
 • Tekniska verken äger allt innehåll som skickas via tjänsterna, inklusive din kommunikation med andra användare av tjänsterna och saker som du publicerar, gör och delar i tjänsterna. Facebook äger inte rättigheterna så som för ditt personliga Facebook-konto.
 • Genom att använda @work godkänner du Facebooks användarvillkor och Facebooks sekretesspolicy i sin helhet. Detta inkluderar godkännande av bland annat databearbetning, insamling av information och yppande av information.
 • Du intygar bland annat att du har rättighet att ge Facebook i uppdrag att behandla dina personuppgifter och att du samtycker till sådan behandling på det sätt som beskrivs i Facebooks användarvillkor och i Sekretesspolicyn för @work. Om inte har du inte rätt att använda tjänsterna.
 • Du intygar och garanterar att du, varje gång du ansluter till eller använder tjänsterna, kommer att följa Tekniska verken koncernens villkor, policyer, riktlinjer och procedurer rörande ditt inskickade innehåll till eller dina aktiviteter i tjänsterna.

Vi rekommenderar att du läser Facebooks användarvillkor och sekretesspolicy för @work för mer information om hur ditt innehåll och dina data som skickas till Facebook, eller skapas som en del av din användning, av tjänsterna hanteras. Sekretesspolicy beskriver även hur och när din information samlas in, används och delas av Facebook.

Rekommendationer

 • Vid skapande av nytt konto välj ”Skapa nytt lösenord” och inte ”Logga in med Facebook”. Detta för att inte koppla ihop @work med din privata Facebook. Genom att inte koppla ihop kontona minskar vi risken för säkerhetsintrång.
 • Observera att vi har fått möjligheten att testa betaversionen av @work vilket innebär att åtkomst och stabilitet till verktyget kan variera då tjänsten fortfarande är i testfasen. Vi rekommenderar därför inte att information kritisk för verksamheten enbart sparas @work då detta endast är en testmiljö.
 • Inga kommentarer eller offentliga uttalanden gällande @work får ges under testperioden utan skriftligt medgivande från Facebook. Alla offentliga uttalanden ska godkännas i förväg av Klas Gustafsson.

Riktlinjer för användning

 • Kommentera, diskutera och samverka gärna men glöm inte att vi håller en god och trevlig ton utan personliga påhopp.
 • Skydda ditt lösenord och lämna inte ut det till andra personer. Lösenordet bör ändras regelbundet. Om du misstänker att någon fått reda på det måste du omedelbart byta lösenord. Du är ansvarig för alla aktiviteter som sker under ditt lösenord eller @work-användarkonto.
 • Profilbilder ska vara skarpa och tagna framifrån. Använd inte gruppfoton.
 • Smeknamn får endast uppges i fält ”Smeknamn”, under ”Namn” uppges ditt fullständiga för- och efternamn. Dölj heller inte din identitet genom att använda fingerade namn
 • Undvik att medverka till spridning av kedjebrev, skämt, rykten osv.
 • Ser du något som du inte tycker hör hemma på @work, överträdelser, illegalt innehåll eller andra klagomål, anmäl detta till admin via funktionen tillgänglig i tjänsten.
 • Starta gärna nya grupper om du saknar ett ämne eller vill väcka en fråga. Genom att göra detta blir du automatiskt admin för gruppen.
Hjälpte denna information dig? Nej