Vi bygger världens mest resurseffektiva region

För att kunna göra det är hållbarhet en viktig faktor. Vi har en bred verksamhet och våra produkter och tjänster har stor betydelse för ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete
Driftstatus: Just nu har vi inga större avbrott