Minskad klimatpåverkan

Tillsammans med dig minskade vi klimatpåverkan med 860 400 ton koldioxidekvivalenter under 2019! Läs hela klimatbokslutet
Driftstatus:
Hämtar driftinformation...

Våra återvinningscentraler

ÅtervinningscentralIdag