Minskad klimatpåverkan

Tillsammans med er bidrog vi till att minska klimatpåverkan med 860 400 ton koldioxidekvivalenter under 2019. Det är lika mycket som om alla invånare i Linköpings kommun slutade köra bil i 5,4 år! Läs hela klimatbokslutet
Driftstatus:
Hämtar driftinformation...

Våra återvinningscentraler

ÅtervinningscentralIdag