Om oss

Vi på Tekniska verken vatten har i uppdrag av Linköpings kommun att ansvara för att leverera dricksvatten, ta hand om avloppsvatten och leda bort dagvatten (regnvatten) inom tätorterna i kommunen. Totalt ansvarar vi för närmare 200 mil ledningar och arbetet med att utveckla ledningsnäten pågår i takt med att Linköping växer.

Varje Linköpingsbo förbrukar dagligen omkring 200 liter dricksvatten. Vattnet kommer från två olika vattendrag och produceras vid våra två vattenverk Råberga och Berggården. Vi kontrollerar vattenkvaliteten både när vattnet lämnar vattenverken och ute i fastigheter på ledningsnätet. Vårt eget laboratorium är ackrediterat och kan även ta emot uppdrag från externa kunder.

Nykvarnsverket, vårt avloppsreningsverk, tar varje år emot 16 miljoner m³ avloppsvatten från hushåll och industrier. Slammet från reningsverket används som gödning och jordförbättring.

Är du intresserad av ett studiebesök på någon av våra anläggningar? Läs mer på våra studiebesökssidor.

Frågor & svar