Dricksvatten

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Av allt vatten på vår planet är bara omkring 2 procent sötvatten och av det är mindre än hälften åtkomligt för oss människor. Det är därför viktigt att vi alla hjälps åt att vårda vårt vatten. För vatten är visserligen vanligast i vardagen, men det är också viktigast i världen.

Dricksvattnet i Linköping

Dricksvattnet i Linköping har utsetts till ett av landets bästa. Vi tar vårt vatten från Motala Ström och Stångån, vilket betyder att vi i Linköping är lyckligt lottade, eftersom vi har en ständig tillgång på vatten i den mängd vi behöver.

För att vattnet ska bli dricksvatten av hög kvalitet renar vi det i flera steg vid våra vattenverk Berggården och Råberga.

Nyligen gjordes en om och tillbyggnad på Berggårdens vattenverk för att utöka kapaciteten och säkerställa den höga vattenkvaliteten på dricksvattenproduktionen. Bland annat installerades mikrosilar för mekanisk avskiljning, snabbfilter för filtrering av vatten via sandbädd, nytt steg med UV-ljus för att stoppa parasiter, bakterier och virus samt reservkraftverk för att garantera vattenförsörjningen vid eventuella elavbrott.

Hur mycket vatten går det åt per person och dygn?

Varje dygn använder varje person i genomsnitt cirka 160 liter vatten, fördelat på följande sätt:

Mjukt vatten - spara på tvättmedlet!

Här i Sverige anger vi hårdhet på vatten i så kallade tyska hårdhetsgrader, °dH.

I Linköping är vattnet mjukt, ca 3 °dH. När du tvättar och diskar bör du därför använda sparsamt med tvätt- och diskmedel, vilket gynnar både miljön och din plånbok.

Förutom våra två stora vattenverk har vi även ett litet vattenverk i Ulrika. Där är vattnet hårt, ca 11 °dH.

Dricksvatten från kran eller flaska?

Vad väljer du: dricksvatten ur kranen hemma eller förpackat vatten från hyllan i en butik? Tänk efter en gång extra när du står i butiken! Här kan du läsa om varför dricksvatten från kranen är den billigaste och mest lättillgängliga hälsodrycken!
 
"Den billigaste hälsodrycken finns i en kran nära dig", svårare än så är det inte! Dricksvatten från kranen håller en hög kvalitet i enlighet med Livsmedelsverkets föreskrifter. Det har mindre påverkan på miljön, finns i stort sett alltid till hands och är en färsk, kalorisnål och nyttig törstsläckare.

Fakta om dricksvatten - vill du veta mer?

Läs gärna "Värt att veta om vatten" från Svenskt Vatten. Där finns frågor och svar samlat som berör dricksvatten.

Frågor & svar