Bosse och Bettans sidor

Vareje år blir alla tredjeklassare i Linköping inbjudna till skolprojektet "Bosse och Bettan". I projektet får man följa tvillingarna Bosse och Bettan som är på jakt efter ett halsband som spolats ner i toaletten. I sina försök att få tillbaka halsbandet kommer de till slut till avloppsreningsverket, där de får följa hela vattnets väg genom anläggningen.

Anmälan till Bosse och Bettan

Bosse och Bettan pågår under maj där elever och lärare i årskurs 3 lär sig mer om vad som händer med avloppsvattnet och vad som får spolas ner i avloppet. - "Bara kiss, bajs och toapapper".

Projektet består dels av boken och dessutom ett studiebesök på avloppsreningsverket. Under studiebesöket gör vi först tillsammans ett antal experiment, innan rundvandring på anläggningen där vi visar hur vattnet renas för att sedan släppas ut i Stångån.

För mer information

Om du har några frågor kring Bosse och Bettan-projektet, vänligen kontakta Sabina Thorblad på telefon 013-20 90 11 eller e-post sabina.thorblad@tekniskaverken.se.

Frågor & svar